ข่าว

วิดีโอ

อดีตว่าที่ ปธ.วุฒิฯ อัด'ประชานิยม'ต้นตอขัดแย้งการเมือง

สถาบันพระปกเกล้า เปิดตัว “รธน.กลางแปลง” ขณะ “สุรชัย” จวก ประชานิยมต้นตอขัดแย้งการเมือง หวัง รธน.ใหม่ กำหนดบทบาท ส.ส.-ส.ว.ให้ยึดโยงประชาชน

วันที่ 3 ก.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า ถนนราชดำเนิน สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธิเอเชีย จัดงานเปิดตัวหนังสือเรื่อง "รัฐธรรมนูญกลางแปลง:แนวทางการปฏิรูปเพื่อการ พัฒนาประชาธิปไตย" ที่เขียนโดยนักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 และจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางการปฏิรูปการเมืองของประเทศ และวางรากฐานประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง

โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 และ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ อดีต ส.ว.สรรหา วิพากษ์หนังสือ โดยนายสุรชัย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรให้ประชาชนและอำนาจรัฐและประชาชน ซึ่งรากเหง้าความขัดแย้งมาจากพรรคการเมืองและนักการเมือง รวมทั้งขาดการสื่อสารด้านพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

“ซึ่ง 10 ปี ที่ผ่านมา พรรคการเมืองคิดแต่เอาชนะเลือกตั้ง พยายามใช้นโยบายประชานิยมเพื่อแย่งชิงคะแนนนิยม ถือเป็นสิ่งที่อันตราย และนำไปสู่ความขัดแย้ง เมื่อพรรคการเมือง ได้ใช้นโยบายประชานิยมซ่อนกลยุทธ์ทางการตลาดไม่ได้มุ่ง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี จึงกลายเป็นการต่อสู้ทางด้านนโยบายที่เป็นต้นเหตุการขัดแย้งของประชาชน จนกลายเป็นภาพของการเลือกข้าง

ทั้งนี้ เห็นว่า ปัญหาใหญ่ที่อยู่ในระบบสังคมไทย คือ เงินกับการเมือง ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในนักการเมือง และปัญหาระบบเลือกตั้งที่ไม่สุจริต เพื่อหวังผลเข้าสู่ตำแหน่ง” นายสุรชัย กล่าว

ด้าน พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ อดีต ส.ว.สรรหา กล่าวว่า ทฤษฎีของต่างประเทศที่ระบุว่า ความเป็นประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับจำนวนประชากร โดยการทำสังคมให้สู่ระบอบประชาธิปไตย ต้องเริ่มจากส่วนเล็กๆ เช่น สร้างจังหวัดจัดการตนเองเพื่อให้เกิดการสื่อสาร ต่อเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน ทั้งนี้ ประเทศไทยไม่สามารถใช้การปกครองแบบสาธารณรัฐได้ จึงจำเป็นต้องคิดถึงแนวทางสร้างประชาธิปไตยส่วนต่างๆ ขณะที่ผลการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับเดิม แต่รัฐบาลชุดที่ผ่านๆ มา ไม่ได้นำไปปฏิบัติ

ดังนั้น คาดหวังว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะนำเรื่องที่ศึกษาไปพิจารณา ซึ่งส่วนตัวเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรระบุ ถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของ ส.ส. และ ส.ว. เพื่อสร้างความยึดโยงกับประชาชน ที่ไม่ใช่แค่การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว.

สถาบันพระปกเกล้า เปิดตัว “รธน.กลางแปลง” ขณะ “สุรชัย” จวก ประชานิยมต้นตอขัดแย้งการเมือง หวัง รธน.ใหม่ กำหนดบทบาท ส.ส.-ส.ว.ให้ยึดโยงประชาชน 3 ก.ค. 2557 17:02 3 ก.ค. 2557 18:35 ไทยรัฐ