ไลฟ์สไตล์
100 year

ขนส่งฯ ขีดเส้นตายภายใน 4 ก.ค. จยย.รับจ้าง ต้องจดทะเบียน

ไทยรัฐออนไลน์
3 ก.ค. 2557 18:16 น.
SHARE

กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจดทะเบียนถูกกฎหมาย ติดป้ายเหลือง ทั้งกรณีขอจัดตั้งวินใหม่ และเพิ่มรถในวินเดิม ภายใน 4 ก.ค.57 พบเห็นฝ่าฝืน เอาเปรียบผู้โดยสาร แจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง...

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯ ได้กำหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือยังไม่มีป้ายเหลือง ยื่นความประสงค์ขอจัดตั้งวิน หรือขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อจดทะเบียนเพิ่มในวินเดิมทั้งผู้ที่มีรายชื่อแล้วและยังไม่มีรายชื่อ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ที่วินตั้งอยู่ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 
ขณะที่ การขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะให้ออกได้คนละ 1 คัน โดยมีอายุ 120 วันนับแต่วันออกหนังสือรับรอง และให้ถือว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะจำหน่าย จ่าย โอน หรือให้สิทธิตกทอดแก่ทายาทไม่ได้ หากพบว่ามีการซื้อขาย จำหน่าย จ่าย โอนสิทธิการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะจะมีโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตทันที
               
สำหรับหลักฐานที่ใช้ ในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขอจัดตั้งวินใหม่ ได้แก่ แผนผังแสดงที่ตั้งวินและแผนผังการจอดรถพร้อมรูปถ่าย หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้พื้นที่ในกรณีเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล รายชื่อผู้แทนวินจำนวน 3 รายชื่อ บัญชีรายชื่อผู้ขับรถในวิน บัตรประชาชน และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุพร้อมสำเนา สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ ในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถ

ข่าวแนะนำ

ส่วนกรณีไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ผู้ขอจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และให้ใช้ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวฉบับจริงพร้อมสำเนา และจัดทำบันทึกถ้อยคำการขอผ่อนผัน ซึ่งผู้ขอจะต้องจัดนำใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะมายื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่รถนั้นจดทะเบียนไว้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หากไม่ดำเนินการจะทำการเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

ทั้งนี้ การเพิ่มผู้ขับขี่ในวินเดิมใช้หลักฐานเช่นเดียวกับขอจัดตั้งวินใหม่ ยกเว้นแผนผังแสดงที่ตั้งวินและแผนผังการจอดรถและบัญชีรายชื่อในวินที่ไม่ต้องนำมาประกอบคำขอ สำหรับกรณีรถจักรยานยนต์สาธารณะในต่างจังหวัดยังคงต้องขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะจากคณะอนุกรรมการประจำอำเภอเช่นเดิม
             
อย่างไรก็ตาม รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายจะสังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้น หากพบเห็นการฝ่าฝืน เอาเปรียบผู้โดยสาร หรือพบรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ไม่ปลอดภัย สามารถจดรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขทะเบียนรถแจ้งที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

จักรยานยนต์รับจ้างวินมอเตอร์ไซค์อัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ตขนส่งทางบกตั้งวินเพิ่มวินป้ายเหลืองมอเตอร์ไซค์รับจ้างทะเบียนรถลงทะเบียน

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 01:36 น.