ข่าว

วิดีโอ

ชวนเที่ยว '7 สวนสัตว์' ฟรี! 11 ก.ค.นี้

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมคืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์ ตามแนวทาง คสช. ในสวนสัตว์ 7 แห่งทั่วประเทศ วันที่ 11 ก.ค.นี้...

นายวีรวัฒน์ ยมจินดา กรรมการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงการจัดกิจกรรมคืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์ ว่า จากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้หน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรม คืนความสุขให้ประชาชน ภายหลังเกิดวิกฤติความขัดแย้งอย่างรุนแรง จนกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชน องค์การสวนสัตว์ จึงตอบสนองนโยบายโดยจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมุ่งหวังสร้างความสุขและให้เกิดความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ

สำหรับกิจกรรมจะจัดขึ้นภายในพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี ในวันที่ 11 ก.ค.นี้ และโครงการคชอาณาจักรสุรินทร์ ในวันที่ 5 ก.ค. โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ซึ่งแต่ละสวนสัตว์จะมีไฮไลต์น่าสนใจมากมาย อาทิ สวนสัตว์ดุสิต มีกิจกรรมการแสดงสุนัข ชมอุรังอุตัง และการแสดงดนตรีสตริงจากทหารบก สวนสัตว์นครราชสีมา กับกิจกรรมแสดงความสามารถของแมวน้ำแสนรู้ ซุ้มถ่ายภาพที่ระลึก และเลือกซื้อสินค้าในสวนสัตว์มากมาย.

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมคืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์ ตามแนวทาง คสช. ในสวนสัตว์ 7 แห่งทั่วประเทศ วันที่ 11 ก.ค.นี้... 3 ก.ค. 2557 10:53 3 ก.ค. 2557 11:42 ไทยรัฐ