ไลฟ์สไตล์
100 year

จ่อชง 'เมืองเชียงใหม่' เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ไทยรัฐออนไลน์
3 ก.ค. 2557 09:55 น.
SHARE

กรมศิลป์เล็งชง 'เมืองเชียงใหม่' เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตามมติ มช.-กลุ่มอนุรักษ์เชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังพบเข้าเงื่อนไขของยูเนสโกถึง 4 ข้อ ระบุอยากอนุรักษ์ให้เป็นเมืองโบราณที่ไม่กระทบชีวิตประชาชน...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อนำเสนอแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเข้าสู่บัญชีมรดกโลกของกรมศิลปากร ว่า ที่ประชุมมีมติให้เสนอมรดกโบราณสถานเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และชุมชนกลุ่มอนุรักษ์เมืองเชียงใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า เมื่อได้รับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนก็มีผลตอบรับเป็นอย่างดี ที่สำคัญเมืองเชียงใหม่ยังเข้าเกณฑ์คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล ที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก กำหนดถึง 4 ข้อ คือ

ข่าวแนะนำ

1. เป็นตัวแทนผลงานชิ้นเอกของอัจฉริยภาพของการสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยเมืองเชียงใหม่มีเรื่องราวภูมิปัญญาการสร้างเมืองเชียงใหม่ของพระยามังราย การสร้างเมืองมีคูน้ำ คันดินล้อมรอบ เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างระบบเมือง นอกจากนี้ ยังมีโบราณสถานในเมือง-นอกเมืองเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้างร่วมสมัย ซึ่งทั้งหมดเป็นองค์ประกอบของเมืองที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งาน ที่แทรกไว้ด้วยภูมิปัญญาของบรรพชน

2. แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงคุณค่าต่างๆ ของมนุษย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งภายในพื้นที่วัฒนธรรมหนึ่งของโลก ซึ่งสถาปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่ เป็นตัวแทนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับดินแดนโดยรอบ ทั้งในประเทศไทย พม่า ในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานจากอดีตมาถึงปัจจุบัน

3. เป็นประจักษ์พยานเพียงหนึ่งเดียว หรือมีลักษณะพิเศษของการสืบทอดวัฒนธรรม ซึ่งเมืองเชียงใหม่มีลักษณะการสืบทอดทางวัฒนธรรมล้านนาที่คงอยู่ถึงปัจจุบันทั้งในแง่จารีต ประเพณี แบบแผนการดำรงชีพ เป็นต้น

4. มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือรูปธรรมกับเหตุการณ์ หรือประเพณีที่คงอยู่ และวรรณกรรมที่โดดเด่นเป็นสากล ซึ่งเมืองเชียงใหม่มีความสัมพันธ์ในเครือข่ายวัฒนธรรมในกลุ่มเมืองภาคเหนือใกล้เคียงภายใต้ภูมิหลังการรับวัฒนธรรมล้านนาที่เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางตั้งแต่อดีต มีพิธีกรรม ประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ การเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวอีกว่า การเสนอเมืองเชียงใหม่ จะเสนอในรูปแบบเป็นกลุ่มโบราณสถาน ที่ไม่กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จุดไหนที่เป็นตัวเมืองใหม่ก็ยังคงดำเนินการพัฒนาได้ต่อเนื่อง ซึ่งลักษณะเด่นของเชียงใหม่ คือ เป็นเมืองเก่าอยู่ได้อย่างกลมกลืนกับเมืองใหม่ คล้ายกับเมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงในสมัยเฮอันของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้ได้เสนอให้อยู่ในบัญชีมรดกโลกแล้ว โดยที่เมืองนี้มีอาคารสมัยใหม่แทรกปะปนอยู่กับโบราณสถานเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ ซึ่งขั้นตอนจากนี้ไปได้มีการตั้งคณะทำงานวิชาการ โดยมี น.ส.วิตรี สุวรรณสถิตย์ ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ทำหน้าที่จัดทำเอกสารนำเสนอเมืองเชียงใหม่ เข้าสู่บัญชีรายชื่อชั่วคราว เพื่อเสนอเป็นมรดกโลกตามขั้นตอนต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่มรดกโลกเอนก สีหามาตย์กรมศิลปากร

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:05 น.