วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สอศ.จี้ทำระบบเตือนภัยรับการประเมินคุณภาพ

สอศ.จี้ทำระบบเตือนภัยรับการประเมินคุณภาพ

  • Share:

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด สอศ.จำนวน 108 แห่ง พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินเพียง 22 แห่ง ส่วน 86 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งตรงกันข้ามกับการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ผลการประเมิน 378 แห่ง ออกมาดีมาก โดยผ่านเกณฑ์การประเมินถึง 365 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์เพียง 13 แห่ง ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (วีเน็ต) และภาษาอังกฤษ คือตัวแปรหลักที่ทำให้สถานศึกษาไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า ตนได้สั่งการให้สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ สอศ. มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน โดยฝากให้ผู้ประเมินแยกให้ชัดเจนระหว่างการประเมินคุณภาพภายในของ สอศ.และการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รวมทั้งให้ค้นหาแนวทางที่จะทำให้สถานศึกษาบรรลุมาตรฐานเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง และข้อผิดพลาดในการทำงานของสถานศึกษาเพื่อจัดทำระบบเตือนภัยล่วงหน้า.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้