ข่าว

วิดีโอ

จี้รัฐคุมแห่สอนดนตรีเมินคุณภาพ

ดร.ทัศนา นาควัชระ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) เปิดเผยว่า สถาบันอุดมศึกษาเกือบทุกแห่งเปิดสอนด้านดนตรีสากลจนมากเกินความต้องการ รัฐบาลก็ไม่สนใจปล่อยให้เปิดกันจนมากมาย ถึงเวลาที่ภาครัฐต้องทบทวน คาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้าน่าจะมีปัญหา เพราะจำนวนเยาวชนลดลง อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนโดยผลิตนักดนตรีคลาสสิกน้อยลง และผลิตนักดนตรีด้านอื่นแทน รวมถึงปรับเป็นหลักสูตรดนตรีเชิงพาณิชย์หรือธุรกิจดนตรี ซึ่งรัฐบาลต้องควบคุม ไม่ใช่ปล่อยสะเปะสะปะ จนคุมคุณภาพไม่ได้ และปัญหาไทยที่พบอีกประการคือ เครื่องดนตรีบางชิ้นคนนิยมเล่น เช่น ไวโอลิน ขณะนี้บางชิ้นหาคนเล่นยาก เช่น วีโอร่า และเซโล นอกจากนี้แนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาวงออเคสตราของไทยที่มักจะไม่เป็นที่นิยมคือ ควรหันมาทำวงให้เล็กลงและหาภาคเอกชนและหน่วยงานที่สนใจให้การสนับสนุน และพยายามสร้างผู้ฟังที่เป็นเยาวชน โดยพยายามออกไปหาผู้ฟังที่ขยายวงกว้างขึ้น นำวงไปเล่นที่ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังที่เป็นเยาวชน เป็นการปรับตัวในการสร้างผู้ฟังมากขึ้น.

ดร.ทัศนา นาควัชระ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) เปิดเผยว่า สถาบันอุดมศึกษาเกือบทุกแห่งเปิดสอนด้านดนตรีสากลจนมากเกินความต้องการ รัฐบาลก็ไม่สนใจปล่อยให้เปิดกันจนมากมาย 3 ก.ค. 2557 01:28 3 ก.ค. 2557 03:50 ไทยรัฐ