'ศาลกีฬาโลก'ชี้ขาด!! ให้'บังยี'ชนะคดี ฟ้องลต.นายกบอลไทย

ข่าว

'ศาลกีฬาโลก'ชี้ขาด!! ให้'บังยี'ชนะคดี ฟ้องลต.นายกบอลไทย

ไทยรัฐออนไลน์

  2 ก.ค. 2557 23:01 น.

  ศาลกีฬาโลก (ซีเอเอส) ประกาศคำวินิจฉัยให้ "บังยี" นายวรวีร์ มะกูดี เป็นฝ่ายชนะคดีเหนือ "บิ๊กกร๊อง" วิรัช ชาญพานิชย์ ทำให้สามารถ ครองตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยถึงปี พ.ศ. 2560 พร้อมให้คู่กรณีเป็นฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด...

  เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ณ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย นายนรินทร์พงศ์ จินาภักดิ์ ประธานฝ่ายกฎหมายของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่รับมอบหมายจาก นายวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลฯ ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข้อเท็จจริงและคำพิพากษาเกี่ยวกับข้อพิพาท จากการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลฯ เมื่อ 17 ต.ค. 2556

  ในการเลือกตั้งครั้งดังกล่าว นายวรวีร์ ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลฯ ด้วยคะแนน 42 เสียง มากกว่า นายวิรัช ชาญพานิชย์ ที่ได้ 28 เสียง แต่หลังจากนั้น นายวิรัช ได้ยื่นฟ้องไปที่ศาลกีฬาโลก (ซีเอเอส) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลฯ ซึ่งเมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา ทางศาลกีฬาโลก ก็ได้ประกาศยกฟ้องทุกข้อกล่าวหา 

  เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันนี้ ณ ห้องประชุมของสมาคมฟุตบอลฯ ทาง นายนรินทร์พงศ์ พร้อมด้วย "บิ๊กเปี๊ยก" ดร.องอาจ ก่อสินค้า ประธาน บ.ไทยพรีเมียร์ลีก จำกัด , นางสุปราณี กิตติกรณ์ อดีตรองเลขาธิการสมาคมฟุตบอลฯและคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็ได้จัดแถลงข่าวในเรื่องคำพิพากษาผลการตัดสินต่อหน้าสื่อมวลชน และได้ชี้แจงในแต่ละประเด็นดังนี้

  ข้อกล่าวหาที่ 1 มีการกล่าวหาว่า ผู้บริหารระดับสูงของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเฉพาะ ดร.องอาจ ก่อสินค้า และนางสุปราณี กิตติกรณ์ ได้กระทำการไม่เหมาะสมโดยการแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้ง ทางศาลกีฬาโลกได้วินิจฉัยว่า ทั้งคู่ไม่ได้กระทำการอันแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งแต่อย่างใด

  จากคำวินิจฉัยของศาลระบุว่า จากบันทึกพยานที่ปรากฏในการพิจารณา ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานว่าทั้งสองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งในครั้งนี้ และตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเลือกตั้งได้กำหนดอำนาจหน้าที่ให้ ดร.องอาจ เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีอำนาจ หน้าที่ ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน หรืออำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง

  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์คณะศาลฯ ได้ให้ความเห็นไว้ชัดแจ้งว่า "องค์คณะมีความประทับใจที่นางสุปราณี พยานบุคคลมาเบิกความเป็นพยานด้วยตนเอง และเชื่อว่าเป็นพยานที่เบิกความอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและน่าเชื่อถือ รวมถึงข้อเท็จจริงจากวัตถุพยานที่เป็นพยานเอกสารต่างๆที่ศาลได้รับพิจารณา ก็มีความน่าเชื่อถือ องค์คณะศาลฯได้แสดงความยกย่องต่อพยานบุคคลปากนี้ สำหรับความซื่อสัตย์ที่อุทิศให้ต่อหน้าที่ โดยไม่คำนึงถึงการถูกมุ่งร้ายที่พยานปากนี้ได้ประสบมา"
     
  ในข้อกล่าวหาที่ 2 มีการกล่าวหาว่า ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการอุทธรณ์ไม่ชอบต่อกฎระเบียบนั้น กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์พิจาณาของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปราศจาก "ความยุติธรรมขั้นพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์" และข้อกล่าวหาที่ 3 มีการกล่าวหาว่า มีผู้แทนที่ไม่ใช่ผู้แทนที่แท้จริงของสโมสรบางสโมสรได้เข้ามาเป็นผู้ออกเสียง เลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2556
    
  ทางศาลกีฬาโลกได้วินิจฉัยทั้งสองประเด็นโดยรวมว่า องค์คณะศาลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ปรากฏข้อเท็จจริง ตามที่นายวิรัช ผู้กล่าวหา ยกขึ้นกล่าวทั้งสองประเด็น โดยให้เหตุผลว่าไม่ปรากฏสิ่งที่เป็นไปตามระเบียบปกติ ตามระเบียบและข้อบังคับของการเลือกตั้ง ที่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอย่างรอบคอบ และคำตัดสินของคณะกรรมการอุทธรณ์การเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  โดยให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า ไม่มีการโต้แย้งเรื่องนี้มายังสมาคมฟุตบอลฯภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องโต้แย้งภายในกำหนด 4 วัน ปัญหานี้สร้างขึ้นมาโดยคณะกรรมการเลือกตั้ง (ฝ่ายนายวิรัช) เมื่อเป็นดังนี้ นายวิรัช ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลฯ จึงต้องรับผลกระทำอันนี้ และข้อเท็จจริงตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดการเลือกตั้ง จนการเลือกตั้งเสร็จสิ้น นายวิรัช ก็ยอมรับผลโดยไม่มีการโต้แย้งมาก่อน

  สำหรับข้อกล่าวหาที่ 4 ที่ว่ามีกรรมการบริหารของสมาคมฟุตบอลฯ ได้กระทำการอันไม่เหมาะสมด้วยการเข้าร่วมเลือกตั้งในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ศาลกีฬาโลกได้วินิจฉัยว่า ศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้แทนบางสโมสรมีตำแหน่งเป็นสภากรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลฯ ได้ลาออกภายในกำหนดระยะเวลาอันสั้น ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นนั้น ผู้แทนสโมสรที่ไปใช้สิทธิเป็นผู้แทนของสโมสรและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ไม่เป็นอุปสรรคขัดข้องในการที่จะลาออกไปใช้สิทธิในครั้งนี้

  ดังนั้นศาลกีฬาโลกจึงยกฟ้องทุกข้อกล่าวหาของนายวิรัช และให้ นายวิรัช รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งหมด และให้ นายวรวีร์ คงดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลฯจนครบวาระถึงปี 2560.

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  "ชัชชาติ" วิ่งสวนลุมฯ ตอนตี 5 เผยเป็นจุดเริ่มต้นความคิดอยากเป็นผู้ว่าฯ กทม.
  08:21

  "ชัชชาติ" วิ่งสวนลุมฯ ตอนตี 5 เผยเป็นจุดเริ่มต้นความคิดอยากเป็นผู้ว่าฯ กทม.

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:18 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์