ข่าว

วิดีโอ

'สิทธิประกันสังคม'เตรียมเฮ ส่งสมทบ 1 เดือนใช้รักษาได้เลย

มติประชุมบอร์ด สปส. เคาะสิทธิรักษาประกันสังคมของผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 1 เดือน สามารถรักษาพยาบาลได้เลย...

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) กล่าวถึงผลประชุมบอร์ด สปส.ว่า คณะกรรมการการแพทย์ของ สปส. (บอร์ดการแพทย์ สปส.) ได้เสนอให้ปรับปรุงระเบียบการได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 จากปัจจุบันจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือนก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาล เป็นผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเข้ากองทุน 1 เดือน ก็สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้

ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวคิดในเรื่องนี้ เพราะช่วยให้ผู้ประกันตนได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในการใช้สิทธิ แต่ยังไม่ได้มีการลงมติให้ความเห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการการแพทย์ยังไม่มีข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นเท่าใด จึงได้ให้บอร์ดการแพทย์ สปส.ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องงบประมาณและนำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

โดย สปส.จะเดินหน้าปรับปรุงกฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้ง 7 กรณี คือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ว่างงาน ชราภาพและเสียชีวิต ให้มีความทันสมัยและก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมา สปส. มีความระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายเงินกองทุน เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมในระยะยาว ทำให้สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลบางเรื่องที่ผู้ประกันตนเรียกร้อง เช่น การพัฒนาสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลและฟอกไตก็ไม่ได้ดำเนินการ แต่ถึงวันนี้กองทุนประกันสังคมมีความมั่นคงพอสมควรโดยเงินสะสมกว่า 1 ล้านล้านบาทก็ควรที่จะเดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะการรักษาพยาบาลให้ดีขึ้นกว่าในอดีตเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่งในเรื่องของการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลและฟอกไตก็ได้ดำเนินการไปแล้ว.

มติประชุมบอร์ด สปส. เคาะสิทธิรักษาประกันสังคมของผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 1 เดือน สามารถรักษาพยาบาลได้เลย... 2 ก.ค. 2557 10:10 2 ก.ค. 2557 10:53 ไทยรัฐ