ข่าว

วิดีโอ

“มันเทียน” เนื้ออร่อยผลสวย

คนรุ่นใหม่ จะไม่รู้จักและไม่เคยรับประทานเนื้อสุกของ “มันเทียน” อย่างแน่นอน แต่หากเป็นคนรุ่นเก่าที่มีภูมิลำเนาอยู่ตามชนบทจะรู้จัก “มันเทียน” เป็นอย่างดี เนื่องจากจะมีขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา ทุกภาคของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะพบในบริเวณที่เป็นดินเหนียวปนทรายและมีความชื้นดี มักจะขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่หลายๆต้น คนพื้นบ้านหาของป่าจะขุดเอาหัวที่มีลักษณะกลมยาว (ตามภาพประกอบคอลัมน์) โตเต็มที่ประมาณลำนิ้วชี้มือผู้ใหญ่ หัวเป็นสีน้ำตาลล้อมขาวคล้ายแท่งเทียน มีรากฝอยติดตลอดทั้งหัว ชาวบ้านจะตัดเป็นท่อนๆ มัดเป็นกำละ 5-7 ท่อนวางขาย มีทั้งชนิดต้มสุกแล้วและยังไม่ได้ต้ม ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อไปรับประทานอย่างแพร่หลายในยุคสมัยก่อน รสชาติมันหวานเหนียวหนึบอร่อยมาก ผมเองสมัยเป็นเด็กบ้านนอกเข้าป่าขุดมาต้มรับประทานเป็นประจำ ปัจจุบันหารับประทานได้ยากแล้ว

นอกจากเนื้อสุกของ “มันเทียน” จะรับประทานอร่อยตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว “ผล” ยังมีความสวยงามอีกด้วย เวลาติด ผล ห้อยเป็นพวงจะสร้างสีสันงดงามน่าชมยิ่ง โดยเฉพาะผลแห้งหรือผลแก่จัด สีของผลจะเป็นสีแดงอมชมพู ลักษณะผลเป็นปีกกางออก 3 ปีก มีเมล็ดอยู่บริเวณแกนกลางระหว่างปีกทั้ง 3 ปีก เวลาถูกลมพัดแรงๆ เมล็ดด้านในจะมีเสียงดังแซกๆ ทำให้รู้สึกแปลกและสวยงามดี นักจัดแจกันนิยมซื้อผลแห้งดังกล่าวไปปักแจกันตั้งประดับตามห้องโถง ห้องประชุมในโรงแรมชั้น 1 ทั่วไป หรือ ตั้งประดับตามมุม ห้องของบ้าน สามารถสร้างสีสันได้ดีมาก

มันเทียน หรือ DIOSCOREA FILIFORMIS อยู่ในวงศ์ DIOSCOREACEAE เป็นไม้เถาเลื้อยล้มลุก ใบรูปใบหอก ออกตรงกันข้าม ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ ออกดอกเดือนมีนาคม–เมษายน “ผล” เป็นปีกตามที่กล่าวข้างต้น หัวอยู่ใต้ดิน มีหัวเดือนพฤษภาคม–มิถุนายนทุกปี นอกจากพบในไทยแล้วยังพบที่ ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย ด้วยครับ.

“นายเกษตร”

2 ก.ค. 2557 09:58 2 ก.ค. 2557 09:58 ไทยรัฐ