ไลฟ์สไตล์
100 year

คุมเข้ม...ค้าพันธุ์ปาล์มฯ

ดอกสะแบง3 ก.ค. 2557 05:01 น.
SHARE

อดีตที่ผ่าน...รัฐฯมีแนวนโยบายที่จะจัดเขตพื้นที่เกษตรกรรม ให้ภาคใต้เปลี่ยนรูปแบบจากปลูกยางพารามาเป็นปาล์มน้ำมัน ซึ่งตอนนั้นเกษตรกรก็ยังสองจิตสองใจด้วยยางยังราคาดี

ถึง ปัจจุบันได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้ว เพราะภาวะราคายางพาราที่ค่อนข้างผันผวนและปรับตัวขึ้นลงอย่างกะทันหัน ชาวสวนยางจึงตัดสินใจโค่นต้นยางเก่าหรือต้นยางที่มีอายุมากหันมาปลูกปาล์มน้ำมัน

ข่าวแนะนำ

ด้วยฉะนี้....แนวโน้มความต้องการใช้พันธุ์ปาล์มน้ำมันในปีนี้จึงเพิ่มสูงขึ้น ผู้ฉวยโอกาสจึงนำกล้าปาล์มน้ำมันที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายให้กับเกษตรกร

คุณดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยเรื่องนี้ว่า.... ปัจจุบันมีการขุดกล้าปาล์มน้ำมันที่งอกใต้ต้นปาล์มมาหลอกขาย ซึ่งเป็นการสร้างความเสียหายแก่เกษตรกรอย่างรุนแรง โดยเฉพาะใน พื้นที่ปลูกใหม่ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตกอยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วง

เพราะ....ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ไม่สามารถระบุ ได้ว่า เป็นพันธุ์ดีหรือไม่ จนกว่าจะมีผลผลิตออกมาต้องใช้เวลา 4 ถึง 5 ปี จึงจะรู้ เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลหลายปี

กรมวิชาการเกษตร....จึงต้อง ควบคุมผู้ประกอบการ โดยออกประกาศเรื่องการขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน พ.ศ.2557 โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า หรือมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ใช้ในการรวบรวมเพื่อการค้า....ต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

จากนั้นก็จะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบพ่อแม่พันธุ์ปาล์มฯ หากตรงตามที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนและตรงตามหลักเกณฑ์กำหนด กรมวิชาการฯจึงจะออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมันให้

“..... ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือการขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ต้องจัดทำและส่งบัญชีการผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อกรมวิชาการเกษตรภายในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี โดยต้องนำหนังสือนี้ไปประกอบการขอใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าด้วย...

....ส่วน ผู้ที่จะขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ต้องยื่นต่อสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ภายใน 60 วันก่อนที่หนังสือจะหมดอายุ.....” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ย้ำเตือน

อันเป็นการ ล้อมคอกก่อนวัวโดนขโมย...ซึ่งเกษตรกรก็ต้องให้ความร่วมมือ อย่าซื้อกล้าหรือพันธุ์ปาล์มจากผู้ขายที่ไม่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร อย่างเด็ดขาด...ไม่งั้นอีก 5 ปีจะน้ำตาเช็ดหัวเข่า...!!

ดอกสะแบง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินดอกสะแบงค้าพันธุ์ปาล์มฯปาล์มน้ำมันดำรงค์ จิระสุทัศน์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 12:22 น.