ไลฟ์สไตล์
100 year

ลดค่าตรวจสุขภาพเหลือ 500 บาท จัดทางเลือกประกันสุขภาพต่างด้าว‏

ไทยรัฐออนไลน์
2 ก.ค. 2557 09:25 น.
SHARE

กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศลดอัตราค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเหลือ 500 บาท และออกแบบ 3 ทางเลือกประกันสุขภาพ ส่วนเด็กต่ำกว่า 7 ปี เผยผลตรวจสุขภาพต่างด้าววันแรกที่สมุทรสาคร 1,988 คน พบโรคต้องห้าม 2 ราย...         

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กระทรวงสาธารณสุข กล่าวหลังประชุมทางไกลกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา พม่า ลาว และผู้ติดตาม ตามนโยบายเร่งด่วนของ คสช. ที่ผ่อนปรนให้กระทรวงมหาดไทยออกบัตรประจำตัวชั่วคราวอายุ 60 วัน ว่า จากการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว หรือ อกนร. ซึ่งมีเสนาธิการทหารเป็นประธาน และกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ได้ข้อยุติว่า เพื่อเป็นการลดเงื่อนไขในการที่ คสช. มีนโยบายให้แรงงานที่ไม่ถูกกฎหมายได้มาจดทะเบียนแรงงานได้มากที่สุด เป็นการผ่อนผันชั่วคราว 2 เดือน และจะได้กลับไปทำการพิสูจน์สัญชาติหรือทำพาสปอร์ตแล้วกลับเข้ามาเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป ระหว่างนี้ จะต้องมีการออกใบอนุญาตการทำงานชั่วคราว ซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบเรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
         
นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่อว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ ฉบับแรก ออกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว สัญชาติลาว กัมพูชา พม่า และผู้ติดตามซึ่งอยู่ในประเทศไทย ลดอัตราค่าตรวจสุขภาพเหลือ 500 บาท และประกันสุขภาพ 1,600 บาท อายุคุ้มครอง 1 ปี ส่วนเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี ราคา 365 บาท และออกประกาศฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เป็นฉบับเพิ่มเติมกรณีที่ คสช.เปิดเงื่อนไขให้อยู่ชั่วคราว 60 วัน โดยกำหนดอัตราค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท และค่าประกันสุขภาพมีให้เลือก 2 แบบเพิ่มเติม คืออายุคุ้มครอง 3 เดือน ราคา 500 บาท เพื่อไม่เป็นภาระกับแรงงานที่มาประกันตน และอายุ 6 เดือน ในราคา 900 บาท เพื่อให้แรงงานมีประกันสุขภาพครอบคลุมในระหว่างรับการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อกลับมาขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะมี 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1. แรงงานที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 90 วัน หลังขึ้นทะเบียนแรงงาน จึงจะมีสิทธิ์รักษาพยาบาลของประกันสังคม และ 2. ผู้ที่ไม่เข้าตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม เช่น ทำงานรับใช้ตามบ้าน ฟาร์มเกษตรกรรม แรงงานประมง จะต้องซื้อบัตรประกันสุขภาพแบบ 1 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข 
         
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามสมุทรสาครโมเดลที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเริ่มดำเนินการเป็นจังหวัดแรกวานนี้ (30 มิถุนายน 2557) มีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน 2,020 คน ได้รับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ 1,988 คน พบโรคต้องห้ามในการทำงานต้องส่งกลับประเทศ เช่น ซิฟิลิสระยะที่ 3 วัณโรคระยะแพร่เชื้อ สารเสพติด จิตฟั่นเฟือน จำนวน 2 ราย นับว่ามีจำนวนน้อยมาก ซึ่งในภาพรวมของประเทศพบอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.01 เช่นกัน โดยในการตรวจสุขภาพ จะทราบผลเอกซเรย์ปอดและการตรวจปัสสาวะ ภายใน 1 วัน ส่วนการตรวจเลือดจะทราบผลภายใน 3 วัน                                                                                           
นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่อไปว่า ในการประชุมวันนี้ ได้ให้ทุกจังหวัดเตรียมการรองรับ โดยเฉพาะจังหวัดที่จะมีแรงงานจำนวนมาก เช่น ตาก กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ เชียงราย โดยในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องใน 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล และครอบคลุมทุกจังหวัดภายในกลางเดือนกรกฎาคม 2557 
         
นายแพทย์ชัยรัตน์ เวชพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดได้บูรณาการทำงานของทุกหน่วยงาน ทั้งมหาดไทย สาธารณสุข และแรงงาน เป็นวันสต็อปเซอร์วิส แรงงานจะได้รับบัตรภายใน 1 วัน โดยลดขั้นตอนการทำงานให้เร็วขึ้น จากรายละ 3 ชั่วโมง เหลือเพียง 30 นาที ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1. ฝ่ายปกครองลงทะเบียน พิมพ์ลายนิ้วมือ และถ่ายรูป  2. เก็บค่าบริการ 3. ซักประวัติ วัดความดันโลหิต 4. เจาะเลือด พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย เอกซเรย์ปอด และ 5. รับบัตร ในช่วงเช้าวันนี้ ได้รับรายงานมีต่างด้าวมาลงทะเบียนประมาณ 1,000 คน โดยจังหวัดสมุทรสาครเปิดบริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งเป้าหมายให้ได้ 1 แสนคน ภายใน 1 เดือน
         
ทางด้าน นายแพทย์โมลี วนิชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย คสช. คือ “โปร่งใส ลดขั้นตอน และประหยัดเงิน” จากเดิมที่มีค่าใช้จ่าย 5,800 บาท เหลือ 1,305 บาท ซึ่งเป็นการเอื้อให้แรงงานได้รับการขึ้นทะเบียนง่ายขึ้น เพื่อนำแรงงานทุกคนมาขึ้นทะเบียนให้หมด ซึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานจำนวนมาก หากไม่เร่งดำเนินการอาจใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ การบันทึกข้อมูล เช่นชื่อ สกุล ต้องบันทึกในภาษาอังกฤษด้วย บางรายไม่มีหลักฐานแสดงวันเดือนปีเกิด ทำให้ไม่ทราบอายุที่แน่ชัด แต่ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สธ.แรงงานต่างด้าวหลักประกันสุขภาพตรวจสุขภาพศุภกิจ ศิริลักษณ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 22:26 น.