ข่าว

วิดีโอ

สคบ.ผงาดสิ้นยุคเสือกระดาษ

นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ที่มี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเห็นชอบแผนแม่บทขับเคลื่อนคุ้มครองผู้บริโภคปี 2558-2561 เป็นการเปลี่ยนบทบาทในการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคจากหน้ามือเป็นหลังมือ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองที่แท้จริง โดย สคบ.จะไม่เป็นเสือกระดาษอีกต่อไป ต้องเป็นเสือตัวจริงที่ประชาชนพึ่งพิงได้

“ในแต่ละปี สคบ.รับเรื่องร้องเรียน 8,000-10,000 เรื่อง ส่วนใหญ่ผู้ที่ร้องเรียนจะอยู่ใน กทม.และปริมณฑล ส่วนคนต่างจังหวัดซึ่งเป็นเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน ยังมีความรู้เรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองน้อย ดังนั้นตามแผนจะจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติขึ้นมาขับเคลื่อนบูรณาการกับคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และอีก 20 กรม 10 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคทั่วถึงขึ้น โดยมี สคบ.เป็นเจ้าภาพหลัก คาดว่าจะจัดตั้งศูนย์ได้ภายใน 3-6 เดือน”

ทั้งนี้ สคบ.จะใช้การรณรงค์ตามหลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ สินค้าทุกชนิดประชาชนต้องมีอำนาจต่อรอง หากชำรุดหรือบกพร่อง ต้องเปลี่ยนใหม่หรือได้รับการเยียวยาทันที ส่วนการเข้าถึงคือให้ประชาชนเข้ามาร้องเรียนได้มากขึ้น ซึ่งช่องทางเดิมสายด่วน 1166 แต่มีเพียง 7 คู่สาย หรือให้กรอกแบบฟอร์มร้องเรียนในร้านสะดวกซื้อซึ่งมีคนมาใช้บริการน้อยมาก ถือเป็นความล้มเหลว ซึ่งในส่วนนี้จะต้องตั้งสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดขึ้นมา.

ในแต่ละปี สคบ.รับเรื่องร้องเรียน 8,000-10,000 เรื่อง ส่วนใหญ่ผู้ที่ร้องเรียนจะอยู่ใน กทม.และปริมณฑล ส่วนคนต่างจังหวัดซึ่งเป็นเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน ยังมีความรู้เรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองน้อย ... 2 ก.ค. 2557 04:45 2 ก.ค. 2557 04:45 ไทยรัฐ