ไลฟ์สไตล์
100 year

ชี้การศึกษา-หลากเพศทำหญิงไร้คู่

ทีมข่าวการศึกษา
2 ก.ค. 2557 05:30 น.
SHARE

จากการประชุมวิชาการ เรื่อง “การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม” จัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ของไทย กล่าวปาฐกถานำ “เกิดอย่างไร ประเทศไทยจึงมั่นคง” ว่า แนวโน้มการเกิดของประชากรไทยลดลงเหลือปีละไม่เกิน 8 แสนคน ส่งผลให้ไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น และกระทบถึงวัยแรงงานที่อาจจะขาดแคลนในอนาคต ทางแก้คือ ทำอย่างไรให้แรงงานที่กำลังเข้าสู่ผู้สูงวัยได้อยู่ในระบบมากขึ้นด้วยการยืดอายุงาน ปรับคติที่มีต่อคนอายุ 60 ปีว่ายังไม่แก่ รวมถึงการใช้งานแรงงานหนุ่มสาวอย่างถนอม

จากนั้นเป็นการนำเสนอบทความโดยนักวิชาการจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มม.โดย รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ กล่าวถึง “สถานการณ์การเกิดในช่วงครึ่งศตวรรษ” ว่า ข้อบ่งชี้ถึงการเกิดที่น้อยลงส่วนหนึ่งเป็นการเกิดที่ด้อยคุณภาพ อาจเป็นเพราะเกิดจากมารดาที่ยังไม่ถึงวัยอันควรและมารดาที่ไม่ตั้งใจจะตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขมากกว่าปัญหาการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ ขณะที่ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน นำเสนอถึง “ทำไมผู้หญิงไม่แต่งงาน : ผู้ชายหายไปไหน” ว่า เป็นผลมาจากความไม่สมดุลในอัตราส่วนเพศ โดยเฉพาะผู้ชายช่วงอายุ 25 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนน้อยลง เพราะการตายด้วยโรคภัยและอุบัติเหตุ ความหลากหลายทางเพศในการแสวงหาคู่ครอง ซึ่งเปลี่ยนเป็นหญิงจับคู่หญิง ชายจับคู่ชาย การเลื่อนอายุของการมีคู่ครองที่ขยับสูงขึ้น และการศึกษาที่สูงขึ้นรวมถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ด้อยกว่าชาย ทำให้มีความเชื่อมั่นศักยภาพในการพึ่งพาตนเองในสังคมและทำให้มีคู่ครองยากขึ้น.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปราโมทย์ ประสาทกุลแนวโน้มการเกิดลดลงผู้สูงอายุแรงงานขาดแคลน

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 20:14 น.