ข่าว

วิดีโอ

ชูสวดมนต์บำบัดโรค

นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า คนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น จึงมีการคิดวิธีการรักษาทางเลือกขึ้นคือการสวดมนต์ที่ถือเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกทางหนึ่ง ซึ่งการสวดมนต์บำบัด คือ การใช้คุณสมบัติของคลื่นบางคลื่นมาบำบัดความเจ็บป่วย และจากการติดตามในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย 100,000 คน เป็นเวลา 6 ปี ใน รพ.สต.ทั่วประเทศ ที่เป็นความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมองตีบ เครียด ซึมเศร้า ปวดหัวไมเกรน และนอนไม่หลับ พบว่าหลังจากสวดมนต์ทุกวันร่วมกับนั่งสมาธิประมาณ 15-45 นาที พบว่าในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งทานยาร่วมด้วยมีน้ำตาลลดลง ความดันโลหิตลดลง อาการเครียด นอนไม่หลับ ปวดหัวไมเกรนหายไป.

คนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น จึงมีการคิดวิธีการรักษาทางเลือกขึ้นคือการสวดมนต์ที่ถือเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกทางหนึ่ง ซึ่งการสวดมนต์บำบัด คือ การใช้คุณสมบัติของคลื่นบางคลื่นมาบำบัดความเจ็บป่วย ... 2 ก.ค. 2557 03:29 2 ก.ค. 2557 03:33 ไทยรัฐ