ข่าว

วิดีโอ

กนอ. ไฟเขียว ยกเว้นค่าธรรมเนียมใช้ที่ดินในนิคมฯ

กนอ. เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมใช้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม 1 ปี มีผล 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558 หวังสร้างแรงจูงใจผู้ประกอบการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม...

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบให้ดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการบริการแก่ผู้ประกอบการ ในการขออนุญาตให้ใช้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีผลเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558 เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่อาจประสบปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการมาลงทุนหรือขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  

ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม 2557 – พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ประกอบการขออนุญาตใช้ที่ดินและการขออนุญาตก่อสร้างมีปริมาณที่ลดลง เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันของปี 2556 ดังนั้นจึงกำหนดมาตรการกระตุ้นโรงงานให้มีการขยายการลงทุน รวมถึงจัดตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม คาดว่า ในปี 2557 จะมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 70 ต่อเดือน ซึ่งหากเป็นไปตามที่ กนอ. คาดการณ์ จะเป็นผลดีในแง่การกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม.

กนอ. เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมใช้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม 1 ปี มีผล 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558 หวังสร้างแรงจูงใจผู้ประกอบการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม... 1 ก.ค. 2557 16:34 1 ก.ค. 2557 17:08 ไทยรัฐ