กรมอนามัยชู 5 บุคคลต้นแบบ 'ส่งเสริมสุขภาพ-อนามัยสิ่งแวดล้อม'

ข่าว

  กรมอนามัยชู 5 บุคคลต้นแบบ 'ส่งเสริมสุขภาพ-อนามัยสิ่งแวดล้อม'

  ไทยรัฐออนไลน์

   1 ก.ค. 2557 18:00 น.

   กรมอนามัย เตรียมจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 'ภาคีสุขภาพดี เวทีสู่อาเซียน' ระดมผลงานด้านวิชาการ พร้อมมอบโล่เกียรติคุณ Health Promotion Princess Award ให้ 5 บุคคลต้นแบบ 5 สาขา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ-อนามัยสิ่งแวดล้อม...

   เมื่อวันที่ 1 ก.ค.57 ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 "ภาคีสุขภาพดี เวทีสู่อาเซียน" ว่า กรมอนามัย ต้องการให้การประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีของการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับชาติ และมุ่งพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากเป็นเวทีรวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและต่างประเทศที่มีความสนใจอย่างจริงจัง และมุ่งมั่นที่จะใช้ศักยภาพของตนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง มีการเฝ้าระวัง และจัดการปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

   ทั้งนี้ ได้กราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธาน ประเด็นหลักของการประชุมวิชาการฯ ปีนี้ คือ ภาคีสุขภาพดี เวทีสู่อาเซียน โดยนำวิสัยทัศน์กรมอนามัยที่ว่า เป็นผู้นำในอาเซียนด้านระบบส่งเสริมสุขภาพและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เพื่อคนไทย สุขภาพดีในปี 2563 มาผนวกกับแนวคิดเรื่องการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศที่เป็นพลังขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง

   "ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัยไปสู่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมากรมได้ดำเนินงานโครงการสำคัญที่จะพัฒนาสู่อาเซียน อาทิ 1) โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้อนามัยแม่และเด็กแห่งประเทศไทย 2) โครงการเครือข่ายอาหารปลอดภัยไทย-ลาว พร้อมก้าวสู่อาเซียนในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ปี 2556 3) การประชุม Chief Dental Officers กลุ่มประเทศอาเซียน 4) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยสมุดสีชมพู 5 ภาษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5) โครงการศึกษาการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารของสถานบริการ 6) โครงการจัดตั้งคลังอาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤติ 7)โครงการเมนูชูสุขภาพ ครัวไทยสู่อาเซียน

   ด้าน พญ.แสงโสม สีนะวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ) กล่าวว่า กรมอนามัยสนับสนุนให้นักวิชาการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาพดีให้กับคนไทยทุกกลุ่มวัย สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งเวทีวิชาการที่จะได้นำเสนองานวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสุขภาพดีและมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีไปพร้อมๆ กัน ซึ่งมีกิจกรรมด้านวิชาการที่หลากหลาย อาทิ การบรรยายและอภิปรายทั้งภาษาไทยและอังกฤษเกี่ยวกับสาระสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น เรื่อง Health Beyond Boundary, สื่อสารออนไลน์อย่างไร...เมื่อไทยก้าวสู่อาเซียน, เรื่องรัก..ดูแลวัยรุ่นยุคใหม่อย่างเข้าใจ พร้อมทั้งการนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 142 เรื่อง แบ่งเป็นรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา จำนวน 59 เรื่อง และโปสเตอร์ จำนวน 83 เรื่อง

   นอกจากนี้ ยังมีการประทานโล่เกียรติคุณ Health Promotion Princess Award เชิดชูเกียรติสำหรับบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่

   1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิชิต สกุลพราหมณ์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
   2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุพร เกิดสว่าง สาขาอนามัย การเจริญพันธุ์
   3) ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณสาคร ธนมิตร สาขาส่งเสริมสุขภาพ
   4) Prof.Cresswell J.Eastman จากประเทศออสเตรเลีย สาขาโภชนาการ
   5) Dr.Liang Zonyu : Director International Cooperation & Exchange Department Tianjin Public Health Bureau สาขาแม่และเด็ก” พญ.แสงโสม กล่าว

   "สำหรับนิทรรศการภายในงานนั้น กรมอนามัยได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานระดับเขตทั้ง 12 แห่งของกรมอนามัย อาทิ รักนนท์ รักสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี ECO Hospital โรงพยาบาลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี คลินิกรักษ์ดรุณ โรงพยาบาลตากฟ้า จ.นครสวรรค์ และบูรณาการเครือข่าย สู่ภาคีเข้มแข็ง เป็นต้น" พญ.แสงโสม กล่าว.

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   "โคราช" ฝนหนัก น้ำป่าทะลักจมชุมชนด่านเกวียน หนักสุดในรอบ 10 ปี
   02:38

   "โคราช" ฝนหนัก น้ำป่าทะลักจมชุมชนด่านเกวียน หนักสุดในรอบ 10 ปี

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:01 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์