ข่าว

วิดีโอ

ไอเสียรถยนต์ ทำสมองเสื่อม

ผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐฯ ได้หลักฐานในการศึกษาว่า ฝุ่นละเอียดในควันไอเสียรถยนต์และแหล่งมลพิษอื่นๆในอากาศ มีส่วนทำให้ผู้สูงอายุสมองเสื่อมลงเร็วขึ้น

นักวิทยาศาสตร์เจนนิเฟอร์ เอลไชร์ แห่งศูนย์สุขภาพพลเมือง ของมหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย ได้พบหลักฐานบางอย่างในการศึกษาบ่งว่า ผู้ที่ต้องทนอยู่ในบริเวณที่หนาแน่นด้วยมลพิษทางอากาศจะมีสติปัญญาเสื่อมลงเร็วขึ้น โดยไม่เกี่ยวกับฐานะและปัจจัยทางสังคมอย่างอื่น “เราจึงตัดสินใจที่จะตรวจ หา ความเกี่ยวพันของมลพิษกับสมรรถภาพทางสติปัญญาของผู้สูงอายุ เพราะมีหลักฐานเพิ่มขึ้นว่า มลพิษมีผลกระทบกับสุขภาพและพัฒนาการของสมอง” เธอแจ้ง.

ผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐฯ ได้หลักฐานในการศึกษาว่า ฝุ่นละเอียดในควันไอเสียรถยนต์และแหล่งมลพิษอื่นๆในอากาศ มีส่วนทำให้ผู้สูงอายุสมองเสื่อมลงเร็วขึ้น 1 ก.ค. 2557 14:20 1 ก.ค. 2557 14:21 ไทยรัฐ