ข่าว

วิดีโอ

โพลเผยคนหนุน 'สมคิด' ดูแลศก.รัฐบาล คสช. 'หม่อมอุ๋ย' รองลงมา

"นิด้าโพล" เผยคนส่วนใหญ่ 20.78% อยากให้ "ดร.สมคิด"ดูแล ศก. รองลงมา 15.43% เห็นว่า "หม่อมอุ๋ย" ส่วน 13.19% ระบุ ไม่มีใครเหมาะสม ขณะที่ 22.46% ไม่ระบุ ไม่แน่ใจ และไม่สนใจ...

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ใครควรเป็นผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจในรัฐบาล คสช." จากประชาชนที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง กระจายทั่วทุกภูมิภาค และอาชีพ ซึ่งความคิดเห็นของประชาชนต่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด (รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) โดยรัฐบาลที่จะมาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 20.78 ระบุว่า ควรเป็น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองลงมา ร้อยละ 15.43 ระบุว่า ควรเป็น ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ร้อยละ 13.19 ระบุว่า ไม่มีใครเหมาะสม ร้อยละ 6.47 ระบุว่า ควรเป็น ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

ขณะที่ร้อยละ 6.24 ระบุว่า ควรเป็นหัวหน้า คสช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 5.68 ระบุว่า ควรเป็น ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ร้อยละ 7.99 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรณ์ จาติกวณิช ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ และ ดร.ทนง พิทยะ ร้อยละ 1.36 ระบุว่า เป็นใครก็ได้ ที่มีความสามารถในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ และทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใส ร้อยละ 0.40 ระบุว่า ควรเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง และร้อยละ 22.46 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ.

"นิด้าโพล" เผยคนส่วนใหญ่ 20.78% อยากให้ "ดร.สมคิด"ดูแล ศก. รองลงมา 15.43% เห็นว่า "หม่อมอุ๋ย" ส่วน 13.19% ระบุ ไม่มีใครเหมาะสม ขณะที่ 22.46% ไม่ระบุ ไม่แน่ใจ และไม่สนใจ... 1 ก.ค. 2557 10:43 1 ก.ค. 2557 11:03 ไทยรัฐ