ข่าว

วิดีโอ

'กมล' ลุยงาน สพฐ. เร่งแก้เด็กอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้

เลขาฯ สพฐ.คนใหม่ เร่งเดินหน้า 4 นโยบายหลัก ให้สอดคล้องกับนโยบาย คสช. หวังสร้างโอกาสทางการศึกษา แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้...

จากกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งให้นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกมล กล่าวว่า ตนได้วางทิศทางการทำงานของ สพฐ. ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมี 4 นโยบายสำคัญ ได้แก่ 1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นความรักชาติและสามัคคี 2. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้เปลี่ยนแปลงโครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน เป็นการจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ หรือห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูมแทน โดย สพฐ. กำลังจัดทำเรื่องไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2556-2557 มาใช้ในการจัดทำห้องสมาร์ทคลาสรูม เบื้องต้นจะได้ประมาณ 15,000-18,000 ห้องเรียน รวมทั้งขอเปลี่ยนชื่อโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ สพฐ.ได้จัดทำรายละเอียดของโครงการดังกล่าว เสนอให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช.พิจารณาแล้ว

"สพฐ.จะสานต่อโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อให้เด็กในสังกัด สพฐ.ได้รับชมรายการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างสมบูรณ์ 100% โดยติดตั้งจานดาวเทียม และชุดรับสัญญาณให้ครบทุกโรงเรียนก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นโครงการในพระราชดำริของพระองค์ที่ทรงทำมานาน แต่ยังกระจายไปไม่ทั่วถึง และขณะนี้เหลือโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ไม่มาก โดยตั้งใจว่าในวันที่ 5 ธันวาคมปีนี้ นักเรียนทุกคนจะได้สัมผัสเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมาร์ทคลาสรูม ห้องคอมพิวเตอร์ และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" นายกมล กล่าว

เลขาฯ สพฐ. กล่าวอีกว่า นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพการศึกษา ซึ่ง คสช.เน้นย้ำว่า จะต้องไม่เป็นการสร้างโอกาสเพียงแค่ให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียนเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงมิติในเชิงคุณภาพด้วย สพฐ. จึงต้องเดินหน้ายกระดับทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ขจัดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการในด้านต่างๆ อาทิ ปรับปรุงระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว ทั้งนี้ นโยบายต่างๆ เหล่านี้เป็นภารกิจเฉพาะหน้า แต่ภารกิจระยะยาวของ สพฐ. คือตั้งกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อจัดทำพิมพ์เขียวการศึกษาชาติ ควบคู่ไปกับคณะกรรมการระดับชาติของ ศธ.

เลขาฯ สพฐ.คนใหม่ เร่งเดินหน้า 4 นโยบายหลัก ให้สอดคล้องกับนโยบาย คสช. หวังสร้างโอกาสทางการศึกษา แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้... 1 ก.ค. 2557 10:04 1 ก.ค. 2557 10:28 ไทยรัฐ