ไลฟ์สไตล์
100 year

โพลชี้ 'เด็ก ม.ปลาย' เรียนพิเศษเกินครึ่ง เน้นแข่งเข้ามหาวิทยาลัย

ไทยรัฐออนไลน์
1 ก.ค. 2557 12:21 น.
SHARE

ผลสำรวจเรื่อง "ชีวิตเด็ก ม.ปลาย สู่รั้วมหาวิทยาลัย" ชีวิตนักเรียน ม.ปลาย 60.2% ต้องเรียนพิเศษ ทั้งนี้ นักเรียนถึง 74.7% ไม่ค่อยมั่นใจว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันจะทำให้เด็กไทยเก่งกว่าประเทศอื่นในอาเซียน พร้อมเสนอ คสช. ปฏิรูปการศึกษาโดยปรับปรุงระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ลดจำนวนชั่วโมงเรียน...

เนื่องด้วย วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นวันประกาศผลสอบแอดมิชชั่น ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้สำรวจความคิดเห็นเรื่อง "ชีวิตเด็ก ม.ปลาย สู่รั้วมหาวิทยาลัย" โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.ปลาย และที่กำลังรอศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,231 คน พบว่า

ข่าวแนะนำ

นักเรียน ม.ปลายส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.2 นิยมเรียนพิเศษ โดยเหตุผลว่า เรียนในห้องเรียนไม่ค่อยเข้าใจ และเนื้อหาที่เรียนไม่ตรงกับที่จะใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น ขณะที่ร้อยละ 39.8 ไม่ได้เรียนพิเศษ ด้วยเหตุผลที่ว่า ฐานะไม่ดี ตั้งใจเรียนในห้อง และเอาเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นดีกว่า เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อถามเฉพาะผู้ที่เรียนพิเศษว่า เมื่อถึงเวลาสอบ ใช้ความรู้จากที่ใดมากกว่ากันระหว่างความรู้ที่เรียนในห้องเรียนกับความรู้ที่ได้จากการเรียนพิเศษ ร้อยละ 59.6 บอกว่าใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียน และจากที่เรียนพิเศษพอๆ กัน รองลงมาร้อยละ 27.9 ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนพิเศษมากกว่า มีเพียงร้อยละ 12.5 เท่านั้น ที่ใช้ความรู้ในห้องเรียนมากกว่า

สำหรับความเห็นต่อการเพิ่มเนื้อหา ด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกความเป็นไทย ในเนื้อหาวิชาเรียนนั้น นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.3 บอกว่าเห็นด้วย ร้อยละ 8.6 บอกว่าไม่เห็นด้วย และร้อยละ 24.1 บอกว่า ไม่แน่ใจ

ส่วนความเห็นต่อระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐในปัจจุบัน นักเรียนร้อยละ 64.4 เห็นว่าเหมาะสมแล้วและควรมีต่อไป โดยให้เหตุผลว่า สามารถนำคะแนนเก็บในโรงเรียนมาคิดเป็นคะแนนสอบได้ ทำให้เกิดการตั้งใจเรียนในโรงเรียนเพิ่มขึ้น และการสอบส่วนกลางสามารถเก็บคะแนนได้หลายครั้ง สามารถเลือกคะแนนที่ดีที่สุดได้ เป็นต้น ส่วนอีกร้อยละ 35.6 เห็นว่า ไม่เหมาะสม ควรยกเลิก โดยให้เหตุผลว่า จำนวนครั้งที่สอบมีมากเกินไป ทำให้เครียด ต้องกวดวิชามากขึ้น และต้องวิ่งรอกหาสถานที่สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น เป็นต้น

หลักเกณฑ์ที่ใช้เลือกมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐ นักเรียนร้อยละ 55.5 บอกว่าจะเลือกจากคณะที่ชอบและตั้งใจจะเรียนโดยไม่สนใจเรื่องสถาบัน รองลงมาร้อยละ 25.5 จะเลือกสถาบันที่ชอบเป็นหลัก และร้อยละ 13.1 จะเลือกคณะหรือมหาวิทยาลัยที่มีคะแนนถึง  

ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกมหาวิทยาลัยเอกชน หากพลาดจากแอดมิชชั่น นักเรียนร้อยละ 52.1 จะพิจารณาจากการมีคณะ/หลักสูตรที่ต้องการและมีชื่อเสียง รองลงมาร้อยละ 32.9 เลือกจากชื่อเสียงของสถาบันเป็นที่ยอมรับในสังคม และร้อยละ 30.5 เลือกจากการเดินทางสะดวกสบาย    

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความมั่นใจต่อระบบการเรียนการสอนของไทยในปัจจุบัน ว่าจะทำให้นักเรียนมีศักยภาพดีกว่านักเรียนในประเทศอาเซียนได้มากน้อยเพียงใด พบว่า นักเรียนร้อยละ 60.1 มั่นใจน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 25.3 มั่นใจมากถึงมากที่สุด ที่เหลือร้อยละ 14.6 ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย

สำหรับความคาดหวังในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักเรียน ม.ปลาย ร้อยละ 27.5 คาดหวังว่าจะเรียนสบายๆ มีความสุข ไม่เครียด รองลงมาร้อยละ 15.6 คาดหวังว่าจะได้เจอสังคมที่ดีระหว่างเพื่อน และการดูแลที่ดีจากรุ่นพี่ และร้อยละ 10.4 คาดหวังว่าชีวิตจะไปด้วยดีจนจบการศึกษา

สุดท้ายเรื่องที่อยากฝากให้ คสช. ปฏิรูปด้านการศึกษามากที่สุด คือ ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่มีหลากหลายเกินไป อยากให้ลดจำนวนการสอบลง จะทำให้นักเรียนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสอบ (ร้อยละ 27.5) รองลงมาคือ ลดจำนวนชั่วโมงเรียน หรือคาบเรียนลง (ร้อยละ 15.8) และปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียน ให้เข้าใจง่ายขึ้น สามารถนำไปใช้ได้จริง เน้นเข้าใจมากกว่าท่องจำ (ร้อยละ 11.4).

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

นร.กรุงเทพโพลล์แอดมิชชั่นมหาวิทยาลัยสอบเรียนเรียนพิเศษเลือกมหาวิทยาลัยประกาศผลสอบแอดมิชชั่นศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:21 น.