Thairath Logo
กีฬา

คันคะเยอ

Share :

รัฐธรรมนูญชั่วคราว “เวอร์ชั่น คสช.” กำลังท้องแก่ใกล้คลอดเต็มที

คาดว่าอีกไม่นานเกิน 2 สัปดาห์ จะต้องอุแว้ๆๆออกมาอย่างแน่นอน!!

อนึ่ง ผลการตรวจอัลตราซาวนด์ ล่าสุดชี้ชัดว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราว มีอัตราความจุสูงสุดถึง 45 มาตรา

เมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญชั่วคราว “ยุค คมช.” ที่มีเพียง 39 มาตรา แสดงว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับใหม่ใส่ออปชั่นพิเศษเพิ่มเข้าไปอีกถึง 6 มาตรา

ถามว่า ดร.วิษณุ เครืองาม เนติบริกรชั้นอ๋องของ คสช.แอบใส่อะไรเพิ่มเข้าไปอีก 6 มาตรา??

คอการเมืองกำลังรอคำตอบด้วยหัวใจคันคะเยอ

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวหลังการปฏิวัติทุกยุคทุกฉบับอาจหนักเบาสั้นยาวแตกต่างกัน

แต่สิ่งที่รัฐธรรมนูญยุคปฏิวัติ

ต้องมีเหมือนกันคือ...

1, กำหนดให้มีรัฐบาลใหม่ประกอบด้วยนายกฯ 1 คน และคณะรัฐมนตรีอีกไม่เกิน 35 คน

2,มีสภานิติบัญญัติชุดใหม่ (จำนวน 200 คน) ซึ่งคณะปฏิวัติเป็นผู้แต่งตั้งโดยตรง

3, ตบท้ายด้วยการนิรโทษกรรมย้อนหลังให้กลุ่มบุคคลที่ร่วมกันยึดอำนาจการปกครองไม่ให้มีความผิดทางกฎหมายทุกกรณี

อย่างไรก็ตาม มีข้อแตกต่างที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวยุค คสช.คืนความสุขให้ประชาชน

คือให้มี “สภาปฏิรูปแห่งชาติ” เพื่อปฏิรูปประเทศตามโรดแม็ป คสช.

โดยกำหนดให้มีสมาชิกสภาปฏิรูปฯ มาจาก 2 ส่วนจำนวน 250 คน

ส่วนแรก ให้ทุกจังหวัดสรรหาตัวแทนเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดละ 1 คน รวมเป็น 77 คน

ส่วนหลัง ให้ตัวแทนสาขาอาชีพต่างๆ สรรหากันเองให้เหลือ 500 คน จากนั้น คสช.จะนำรายชื่อทั้งหมดใส่ตะกร้าล้างน้ำเขย่าๆๆให้เหลือ 173 คน

อ้อ...ยังมีประเด็นสำคัญที่ “แม่ลูกจันทร์” ไม่อยากข้ามไป

คือกำหนดให้มีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำนวน 35 คน มาจากสภาปฏิรูป 20 คน มาจาก สภานิติบัญญัติ 5 คน มาจากคณะรัฐ- มนตรี 5 คน และมาจาก คสช.เลือกมากับมืออีก 5 คน

มีหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จภายใน 1 ปี

ทีนี้ก็มาถึง “ปริศนาลายแทง” ที่เสือสิงห์กระทิงแรดกำลังวิเคราะห์เจาะลึกจนน้ำลายแตกฟอง

ปริศนาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หน.คสช.จะเป็นนายกรัฐมนตรีเอง??

หรือจะให้คนอื่นนั่งเก้าอี้นายกฯ แทน??

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าปริศนาข้อนี้จะถูกเฉลยทันทีที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว

คำตอบจะซ่อนอยู่ที่กติกาการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

ถ้ารัฐธรรมนูญชั่วคราว กำหนดให้ หัวหน้า คสช.เป็นผู้ทูลเกล้าฯแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี

แสดงว่า พล.อ.ประยุทธ์ ให้คนอื่น เป็นนายกฯ แทน

เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะ หน.คสช. จะไม่นำชื่อตัวเองขึ้นทูลเกล้าฯ เป็นนายกรัฐมนตรี

แต่ถ้ารัฐธรรมนูญชั่วคราว กำหนดให้ ประธานสภานิติบัญญัติเป็นผู้ทูลเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

โป๊ะเชะ...พล.อ.ประยุทธ์ จะควบเก้าอี้นายกฯ แบเบอร์.

"แม่ลูกจันทร์"

อ่านเพิ่มเติม...
สำนักข่าวหัวเขียวแม่ลูกจันทร์คสช.วิษณุ เครืองามรัฐธรรมนูญสภาปฏิรูปแห่งชาติโรดแม็ปประยุทธ์ จันทร์โอชา