ไลฟ์สไตล์
100 year

ผลักดันสตรีไทย ก้าวสู่ผู้นำเพื่อสังคมยั่งยืน

ทีมข่าวหน้าสตรี
1 ก.ค. 2557 05:00 น.
SHARE

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทสตรีไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จัดโดย สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมีองค์กรเครือข่ายร่วม 30 องค์กร เข้าร่วมฟังที่ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี เมื่อเร็วๆนี้

โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระดำรัสเปิดงานว่า ทุกวันนี้สตรีไทยไม่ได้มีหน้าที่แม่ของลูกหรือแม่บ้านเพียงอย่างเดียว หากยังมีศักยภาพในการทำงานเลี้ยงครอบครัว ช่วยเหลือสังคมและพัฒนาชาติบ้านเมืองด้วย การที่สภาสตรีแห่งชาติฯ ตระหนักถึงบทบาทและศักยภาพของสตรีไทยด้วยการจัดสัมมนาวิชาการนี้นับเป็นที่น่ายินดี เพราะความรู้เชิงวิทยาการ บรรยายและการสัมมนา จะช่วยสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และการพัฒนาตนเองของสตรีไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน (เออีซี)

ข่าวแนะนำ

นอกจากนี้ในงานยังมีการปฐกถาพิเศษ หัวข้อ “The Thai Women’s Educational Revolution” โดย ดร.มีชัย วีระไวทยะ ซึ่งบอกว่า ระบบการศึกษาภายในประเทศไม่ได้เตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ก้าวสู่โลกในอนาคตจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ่งที่จะสอน, วิธีการสอน, บทบาทของโรงเรียน ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นโรงเรียนเพื่อนักเรียนมาเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อชีวิต สำหรับทุกคนทั้งนักเรียน และครอบครัว รวมทั้งชุมชน และบทบาทของสตรี ที่เราควรจะผลักดันสตรีรุ่นใหม่ให้มีความเป็นผู้นำ, เป็นนักเคลื่อนไหวและเป็นผู้จุดประกายสิ่งต่างๆในสังคม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลให้สังคมเราได้ก้าวจากยุคปัจจุบันไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน.


โปรย

ดร.มีชัย วีระไวทยะ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุสัมมนาสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:19 น.