Thairath Logo
กีฬา

เคลื่อนย้ายสัตว์....ด้วยปลายนิ้ว

Share :

จากปัญหาการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซาก-ผลิตภัณฑ์สัตว์ มีความยุ่งยากซับซ้อนหลายขั้นตอน จนบางครั้งทำให้สินค้าส่งถึงผู้บริโภคล่าช้า ทั้งสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการสตาร์ตเครื่องยนต์เพื่อรักษาอุณหภูมิห้องเย็นนานครึ่งค่อนวันกว่าจะได้ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายฯได้

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ขณะนี้ทางกรมประสบความสำเร็จในการพัฒนาโปรแกรม E-Privilege Permit หรือโปรแกรมออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากและผลิตภัณฑ์สัตว์ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้นำโปรแกรมนี้ไปทดลองใช้ร่วมกับศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส ลำลูกกา คลอง 7 ปทุมธานี และศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค จ.ขอนแก่น ปรากฏว่า เพียงแค่ผู้ขนส่งสินค้านำแท็บเล็ตที่ลงโปรแกรมดังกล่าว ไปติดต่อขอออกใบอนุญาตฯ การดำเนินการจะใช้เวลาแค่เพียง 15 นาที ต่างจากระบบเดิมที่ต้องใช้เวลานาน 8-10 ชั่วโมง.

อ่านเพิ่มเติม...
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ห้องเย็นทฤษดี ชาวสวนเจริญกรมปศุสัตว์