ข่าว

วิดีโอ

เหตุผลจากอัยการ (2)

โดย ซี.12

ความเห็นของ นายสมชาย เก้านพรัตน์ ข้าราชการอัยการคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจใดๆ แต่พยายามชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่จะคงสิทธินี้ของอัยการเอาไว้

ระบุว่าการให้หลักประกันในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และทำให้อัยการเป็นอิสระมากขึ้นควรกำหนดให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องให้อัยการเป็นกรรมการ 1 คน เช่นในกรมการจังหวัด และมิให้เลือกพนักงานอัยการที่จะมาเป็นบอร์ดเอง คงให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งจะจัดบุคคลไปเป็นบอร์ด

ทั้งเพื่อมิให้เกิดการแทรกแซงการบริหารงานขององค์กรอัยการ กฎหมายก็ควรกำหนดให้อัยการแต่ละท่านเป็นบอร์ดได้คนละ 1 แห่ง และให้จัดส่งไปตามลำดับอาวุโส อันเป็นการให้หลักประกันแก่การปฏิบัติหน้าที่ของอัยการและป้องกันการแทรกแซงจากผู้บริหารของอัยการ

ทำให้อัยการผู้ที่ไปเป็นบอร์ดมิต้องเป็นหนี้บุญคุณของรัฐวิสาหกิจนั้นๆหรือรัฐบาลและแม้แต่ผู้บังคับบัญชา

กรณีที่จะให้อัยการตำแหน่งใดเป็นบอร์ดของที่ใด ก็ให้สำนักงานอัยการสูงสุดได้กำหนดเป็นประกาศ ก.อ. ต่อไป และให้อัยการไปเป็นบอร์ดตามลำดับอาวุโสอันเป็นหลักประกันในความเป็นอิสระ เช่นเดียวกับการส่งคดีของอัยการ

เว้นแต่บุคคลนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือป่วยไม่เหมาะสมที่จะเป็นบอร์ด หรือบุคคลนั้นได้สละสิทธิ์เท่านั้นจึงจะถูกข้ามอาวุโสไม่ให้เป็นบอร์ดได้

จึงขอให้ประชาชนลองพิจารณาดูว่า ควรให้อัยการเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจต่อไปหรือไม่ เชื่อว่าอัยการทุกคนยินดีปฏิบัติตามความต้องการของประชาชนและกฎหมาย

ข้อความเห็นของฝ่ายอัยการจบลงเพียงแค่นี้ ต่อจากนี้ไปเป็นความเห็นและข้อเสนอแนะของฝ่ายไม่เห็นด้วยบ้าง

นี่ไม่ใช่การโต้แย้งแบบวิวาทะกันเพื่อเอามันเพราะต่างฝ่ายต่างคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

ถ้าจำเป็นจริงๆที่จะให้อัยการยังอยู่ในบอร์ดรัฐวิสาหกิจต่อไปควรกำหนดไว้เลยว่า อัยการที่จะไปเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจนั้นต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ เท่านั้น

อัยการตำแหน่งอื่นไม่ว่าจะเป็น อัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการ สำนักงานต่างๆ ลงมาถึงรองและฝ่ายจะไปเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจไม่ได้

เพราะทุกตำแหน่งมีราชการงานเมืองอื่นให้ทำจนล้นมืออยู่แล้ว มีแต่ ผู้ตรวจการอัยการ ที่กำหนดขึ้นมาใหม่ 10 กว่าอัตรานี่แหละที่หายใจรอเป็นรอง อสส.หรือรอเป็นอัยการอาวุโสแล้วแต่กรณีที่พอจะมีเวลาว่างบ้าง

แต่ถ้าเลือกได้ไม่ควรให้อัยการเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจใดๆเลยเพื่อสถานะและศักดิ์ศรีของอัยการเอง

อย่าห่วงเลยเรื่องการให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎบัตรกฎหมาย เพราะมีนักกฎหมายฝ่ายอื่นๆสามารถทำหน้าที่นี้ได้เหมือนกัน ไม่มีใครเก่งอยู่ฝ่ายเดียวหรอก

มันน่าอับอายแค่ไหนที่อัยการเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจแล้วถูกดำเนินคดีเสียเองในฐานะบอร์ดเพราะไปทำอะไรที่ไม่เข้าท่าก็มีตัวอย่างมาแล้วเป็นอัยการใหญ่ซะด้วย.

“ซี.12”

30 มิ.ย. 2557 10:38 30 มิ.ย. 2557 10:38 ไทยรัฐ