Thairath Logo
กีฬา

การปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม

โดย หมัดเหล็ก
1 ก.ค. 2557 05:01 น.
Share :

แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ภายใต้การควบคุมของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม หัวหน้าคณะทำงานปฏิรูปที่เริ่มงานมาตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. โดยการเก็บเอกสารวิจัย ผลงานวิชาการ ข้อเสนอของนักการเมือง สังเคราะห์เป็นข้อมูลออกมาแล้วได้ 230 เล่ม เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆอีก 700-800 ข้อความ เนื้อหากว่า 1,000 ข้อเสนอ มีการนำมารวบรวมสรุปเป็น 11 ประเด็น แยกเป็นการปฏิรูปการเมือง การปราบปรามการทุจริต การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูปพลังงานและการศึกษา

นอกจากนี้ยังได้มีการระดมความเห็นจากพรรคการเมือง กลุ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกสี ทั้ง กปปส. และ นปช. โดยผ่าน สถาบันพระปกเกล้าฯ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะสรุปอีกครั้งและพร้อมที่จะส่งให้สภาปฏิรูปในเดือน ก.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม พล.อ.สุรศักดิ์ ออกตัวด้วยว่า ข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมด ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกหรือผิด การทำงานจะต้องเริ่มต้นจากศูนย์ และเอาฐานข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาปฏิรูปด้วย

เพราะฉะนั้น การเริ่มต้นของการปฏิรูป ที่ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่สามารถรวบรวมเป็นหมวดหมู่และมีช่องทางที่จะดำเนินการต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเป็นขั้นตอน และจะมีตัวบทกฎหมายรองรับนำมาบังคับใช้ในที่สุด ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ความพยายามในการปฏิรูปประเทศไทยที่ยืดเยื้อมานาน

มีสิ่งที่จะต้องติดตามต่อไปก็คือ การนำข้อมูลที่กลั่นกรองมาแล้ว เข้าสู่กระบวนการของสภาปฏิรูป ซึ่ง แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ อำนาจหน้าที่และบุคลากร ที่จะเข้ามาทำหน้าที่การปฏิรูปในครั้งนี้

ถ้าท้ายที่สุดแล้ว การปฏิรูป อยู่ในมือของคนกลุ่มหนึ่ง หรืออยู่ในมือของกองทัพ และมีพิมพ์เขียว ล็อกเอาไว้แล้ว บทสรุปทั้งหลายที่ระดมสมองมาจากทุกภาคส่วนก็ไม่มีประโยชน์ผลที่ออกมาก็เป็นพิษ

บทเรียนจากรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ใช้บุคลากร จากขั้วอำนาจใดขั้วอำนาจหนึ่งเข้ามาทำหน้าที่ มีอคติทางการเมืองสูง สุดท้ายรัฐธรรมนูญ ที่ออกมา จึงไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ ให้อำนาจ ตุลาการเอาไว้บนยอด ฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ กลับอยู่ภายใต้อำนาจและคำสั่งของ ตุลาการ ความขัดแย้งในสังคมเลยยิ่งซึมลึกมากขึ้น

การปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่หมายความว่าผ่านขั้นตอนอย่างถูกต้องเท่านั้น แต่ต้องโปร่งใสด้วย และประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในขั้นตอนที่สำคัญ เช่น การทำประชามติ จำเป็นจะต้องคงเอาไว้ เพื่อเป็นการยืนยันว่า การปฏิรูปที่จะนำไปสู่รัฐธรรมนูญการปกครองฉบับต่อไป เป็นของประชาชน เพื่อประชาชนและโดยประชาชนเท่านั้น.

หมัดเหล็ก

อ่านเพิ่มเติม...
คาบลูกคาบดอกหมัดเหล็กปฏิรูปประเทศรูปธรรมสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์สภาปฏิรูป