ข่าว

วิดีโอ

ปิดช่องก่อนที่รัฐจะล้มเหลว

“การล่มสลายของพื้นที่จริยธรรม ศีลธรรมในสังคมไทยอย่างสิ้นเชิง การจำแนกถูกปิด ดีเลวหลงเหลืออยู่น้อยมาก ปัญหาคอร์รัปชันเกิดขึ้นพร้อมๆ กันกับการลดลงของพื้นที่ทางการของอำนาจรัฐและการขยายการฉกฉวย ยึดชิงพื้นที่อำนาจรัฐให้เป็นของส่วนตัวนักการเมืองและกลุ่มทุน”

“กระบวนการซึ่งเรียกว่ารูรั่ว รอยต่อ รูลึก (คอร์รัปชันนโยบาย) สภาพเช่นนี้บ่งชี้ได้ว่ารัฐกำลังล้มเหลว โดยเฉพาะถ้ากลุ่มทุนและกลุ่มการเมืองไม่มีสำนึกความเป็นรัฐไทย ประเทศไทย การเปลี่ยนอำนาจรัฐทางการให้เป็นของส่วนตัวจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ดังเห็นได้ในกรณีของตำรวจ อัยการ ดีเอสไอ รัฐวิสาหกิจ และข้าราชการอีกหลายกระทรวง ทั้งหมดเป็นการก่อรูปของ “อำนาจใหม่” ที่ไม่ใช่อำนาจตามระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาท้าทายอำนาจรัฐแบบเดิม

ทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นความเห็นของอาจารย์ธีรยุทธ บุญมี นักวิพากษ์สังคมไทย ด้วยการศึกษาติดตามความเป็นไปอย่างวิเคราะห์เจาะลึกอย่างลงรายละเอียด

เป็นคำตอบที่ชัดเจนของประเทศไทย

สมัยที่ระบอบทักษิณยังครองเมืองอาจารย์ธีรยุทธได้ออกมาวิพากษ์การเมืองด้วยบทวิเคราะห์ทางวิชาการและมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นทางออกของประเทศอย่างน้อยปีละครั้ง แต่ปรากฏว่าอำนาจรัฐยุคนั้นไม่ยอมรับฟัง

ตรงกันข้ามกลับกล่าวหาว่าเขาเป็นนักวิชาการสองมาตรฐานเข้าข้างฝ่ายหนึ่งโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งอย่างสาดเสียเทเสีย

พูดง่ายๆว่าเป็นความจริงที่รับไม่ได้

หากย้อนกลับไปด้วยการรับฟังข้อเสนอแนะเหล่านี้ด้วยเหตุด้วยผลสังคมไทยคงไม่เกิดความขัดแย้งอันเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของประเทศไทย

แต่ก็อย่างว่าแหละความจริงที่รับไม่ได้นี้มันคือความคิดที่เป็นเจตนารมณ์ เพื่อต้องการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัวและพวกพ้อง มีความมุ่งหมายเพื่อยึดครองประเทศนี้

ที่ใช้เงินทุนเป็นตัวตั้งแต่ก็มิอาจฝ่าด่านไปได้ แต่ก็เล่นเอาประเทศไทยแทบจะล่มสลาย กว่าจะพลิกฟื้นกลับมาได้ต้องใช้เวลากว่า 10 ปี

หากไม่สามารถจัดการเพื่อหยุดยั้งและเดินหน้ากันใหม่ด้วยการปฏิรูปประเทศทั้งระบบ โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ก็ให้ระวังกันเอาไว้ เพราะอาจจะหวนคืนกลับมาได้อีก

การปฏิรูปประเทศทุกมิติจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ คสช. ที่เข้ามาควบคุมอำนาจ ประเทศจะต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได้

เพราะ คสช. ภายใต้อำนาจกองทัพนั้นมีศักยภาพมากที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศมากกว่าภาคส่วนอื่นๆ

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากองทัพเป็นองค์เดียวที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมด แต่จะต้องให้ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการระดมความคิดและเดินหน้าไปพร้อมๆกัน โดยทำให้ทุกองคาพยพเกิดความสมดุล

เอาประชาชนและผลประโยชน์ของชาติเป็นตัวตั้ง

มาถึงตรงนี้มีคำถามว่า การปฏิรูปประเทศครั้งสำคัญนี้ คสช. จะให้นักการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน เพราะโดยความเห็นส่วนใหญ่แล้วไม่ต้องการให้เข้ามายุ่งเกี่ยว

เพราะมองกันว่า “นักการเมือง” คือตัวปัญหาสำคัญ แม้ว่านักการเมืองที่ดีก็มี แต่เป็นส่วนน้อยที่ไม่สามารถผลักดันอะไรได้

คสช.จึงต้องหากรรมวิธีในลักษณะที่ว่าให้ความเห็นและรับฟังกันได้ แต่ไม่ควรที่จะให้มีส่วนในการตัดสินใจสุดท้าย

เพราะวันนี้แม้จำใจยอมจำนนแต่ก็พร้อมที่จะทวงคืนอำนาจทุกลมหายใจ.

“สายล่อฟ้า”

30 มิ.ย. 2557 10:21 30 มิ.ย. 2557 10:21 ไทยรัฐ