ข่าว

วิดีโอ

เพาะสำเร็จ...สินสมุทรแคระ

ในบรรดาปลาทะเลสีสันสวยงาม ที่ได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงปลาสวยงาม ปลาการ์ตูน “นีโม่” ถูกจับมาเลี้ยงกันไม่หยุดหย่อนจนใกล้สูญพันธุ์ แต่ยังโชคดี กรมประมงและภาคเอกชนเพาะเลี้ยงได้สำเร็จ ปัญหาจึงลดลง

ล่าสุดกรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร สามารถเพาะพันธุ์ปลาทะเลสวยงามได้อีกพันธุ์ “ปลาสินสมุทรแคระ” หรือที่เรียกกันว่า สินสมุทรไบคัลเลอร์ เพราะมีสองสี ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงปลาสวยงามเป็นอย่างมาก ด้วยลำตัวมีสีน้ำเงินเข้มและเหลืองเข้ม สีละครึ่งตัว เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น

นายสุทธิชัย ฤทธิธรรม ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง สมุทรสาคร บอกว่า ได้ศึกษาวิธีในการเพาะพันธุ์นี้มาตั้งแต่ต้นปี 2556 เริ่มจากนำพ่อแม่พันธุ์ในธรรมชาติมาเลี้ยงที่สามารถควบคุมอุณหภูมิในรอบวันได้ และควบคุมดูแลในเรื่องของแสงสว่างเพื่อช่วยกระตุ้นระบบสืบพันธุ์

โดยให้อาหาร 2 ชนิด คือ ไรน้ำเค็มตัวเต็มวัย และอาหารสดที่มีส่วนผสมของหอยแมลงภู่ กุ้ง หมึก และเพรียงทราย เป็นหลัก และเสริมด้วยสไปรูลิน่าชนิดผงและน้ำมันปลาทูน่าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับน้ำเชื้อพ่อแม่พันธุ์

จากนั้นจะเริ่มคัดพ่อแม่พันธุ์ มาจับคู่นำไปเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด ให้พ่อแม่พันธุ์ปลาผสมพันธุ์และวางไข่...เมื่อลูกปลาฟักออกมา จะอนุบาลลูกปลา 1-10วัน ด้วยวิธีการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์และแพลงก์ตอนในบ่อเลี้ยง

เมื่ออายุได้ 10-20 วัน จะให้โรติเฟอร์ โคพีพอด ไรน้ำกร่อยและไรน้ำเค็มเป็นอาหาร เมื่ออายุเกินกว่า 20 วัน จะเริ่มฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูปและเมื่อลูกปลามีอายุ 2 เดือนจะมีขนาดยาว 2.0-2.5 ซม.จะมีการพัฒนาสีและรูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย...จะเลี้ยงให้โตเต็มวัย มีขนาดยาว 15 ซม. ต้องใช้เวลาประมาณ 16 สัปดาห์หรือ 4 เดือน

และผลการเพาะขยายพันธุ์และเลี้ยงด้วยวิธีนี้ ทำให้มีอัตรารอดตายอยู่ที่ 80%

ขณะนี้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพได้แล้ว สนใจสอบถามรายละเอียดได้ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง สมุทรสาคร โทร.0-3485-7136 หรือสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งโทร. 0-2579-8522.

ชมชื่น ชูช่อ

30 มิ.ย. 2557 09:03 30 มิ.ย. 2557 09:03 ไทยรัฐ