วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พณ. จ่อแก้กฎให้บุคคลเดียวตั้งบริษัท ป้องทุจริตหุ้นลม-นอมินี

กรมพัฒนาธุรกิจฯ เตรียมแก้กฎระเบียบให้บุคคลเพียงคนเดียวจัดตั้งบริษัท จากเดิมต้องมี 3 คน ป้องกันปัญหาทุจริตฉ้อโกงจากการถือหุ้นลม-นอมินี และให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล...

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาข้อดีข้อเสียการจดทะเบียนขอจัดตั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน จำกัด จากเดิม 7 คน ปรับเหลือ 3 คน ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2551 ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น แต่ที่ผ่านมายังมีปัญหาเกี่ยวกับการครอบงำและปัญหาความขัดแย้งการบริหารในกิจการของผู้ถือหุ้นในบริษัท ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติหรือนอมินี ดังนั้น อาจจะให้บุคคลเพียงหนึ่งคนสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ จากเดิมที่ต้องมี 3 คน ต้องร่วมกันจดจัดตั้งบริษัท ซึ่งจะสอดคล้องกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์
 
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดังกล่าว จะช่วยให้ตรวจสอบสถานะที่แท้จริงของบริษัทได้ เพราะเดิมการให้หลายคนร่วมกันจดทะเบียน ทำให้เกิดนอมินีได้ง่าย เนื่องจากผู้ที่มาจดทะเบียนไม่ได้มีอำนาจในการบริหารจัดการที่แท้จริง หรือเป็นการถือหุ้นลมเท่านั้น และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จะร่วมมือกับหน่วยงานที่ตรวจสอบห้างหุ้นส่วนบริษัท เช่น กรมสรรพากร ร่วมตรวจสอบข้อมูลของผู้มาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เนื่องจากที่ผ่านมา พบข้อมูลที่ส่อในทางทุจริตของหลายบริษัท และมีวิธีการในการหลบเลี่ยงความผิด เช่น บริษัทเดิมได้กระทำความผิดทางฉ้อโกง มาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยใช้ชื่อและกรรมการคนใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจต่อ ดังนั้น จึงต้องเตรียมการเพื่อป้องกัน โดยอาจเพิ่มเงื่อนไข เรียกเอกสารเพิ่มเติม ทั้งข้อมูลย้อนหลัง และตรวจสอบประวัติกับเครดิตบูโร สำหรับบุคคลที่มาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นจากการสุ่มตรวจธุรกิจย่านท่องเที่ยวทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด ที่เห็นว่ามีการทำผิดนอมินีเพิ่ม โดยพบการกระทำผิดในวงกว้าง จากเดิมตรวจสอบนอมินี อยู่ในภาคใต้ แต่ปีนี้เริ่มพบในภาคเหนือ โดยรายแรกที่ จ.เชียงใหม่ พบ 14 ราย ซึ่งเป็นธุรกิจด้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์ และบริษัททัวร์ ซึ่งได้กำชับจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างจริงจัง โดยในปีหน้า ได้กำหนดแผนงานเน้นสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ คือ การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อลงโทษผู้ที่ทำผิดกฎหมาย ให้ธุรกิจปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย สร้างความเท่าเทียมและเสมอภาคในการประกอบธุรกิจต่อไป.

กรมพัฒนาธุรกิจฯ เตรียมแก้กฎระเบียบให้บุคคลเพียงคนเดียวจัดตั้งบริษัท จากเดิมต้องมี 3 คน ป้องกันปัญหาทุจริตฉ้อโกงจากการถือหุ้นลม-นอมินี และให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล... 29 มิ.ย. 2557 14:42 29 มิ.ย. 2557 15:25 ไทยรัฐ