วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลยัน ปชช. หนุน 'บิ๊กตู่' นั่งนายกฯ 'มาร์ค-สุเทพ-ชวน-ปู' ติดโผด้วย

"มาสเตอร์โพลล์" ยันประชาชนดัน "ประยุทธ์" นั่งนายกฯ "อภิสิทธิ์-สุเทพ-ชวน-ยิ่งลักษณ์" ติดโผด้วย ขอก้าวต่อไป คสช.ดูแลเศรษฐกิจปากท้อง-ประชาชน

วันที่ 29 มิ.ย. รศ.ดร. เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล รองประธานมาสเตอร์โพลล์ ชมรมนักวิจัยไทยความสุขชุมชน เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เรื่อง ก้าวต่อไปของประเทศไทย หลังครบ 1 เดือน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่พักอาศัย ในพื้นที่ 15 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 2,087 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

โดยผลการสำรวจเมื่อสอบถามความคิดเห็นของตัวอย่างถึงสิ่งที่ต้องการให้ คสช. ดำเนินการในด้านเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน หลังครบ 1 เดือน คสช. พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.3 ระบุช่วยเหลือดูแลประชาชนเรื่องที่ทำกิน แหล่งทำมาหากิน หน้าที่การงาน และการประกอบอาชีพ  

รองลงมาคือร้อยละ 82.8 ระบุแก้ปัญหาราคาน้ำมัน แก๊ส และเชื้อเพลิง ร้อยละ 71.7 ระบุแก้ปัญหา ราคาสินค้า ราคาอาหาร และบริการ ร้อยละ 65.2 ระบุแก้ปัญหา ต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร และร้อยละ 60.2 ระบุช่วยเหลือประชาชนได้เมื่อประชาชนว่างงาน  

นอกจากนี้ ตัวอย่างร้อยละ 59.9 ระบุดูแลประชาชนอย่างดีเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ต้องให้ประชาชนจ่ายมาก ร้อยละ 57.0 ระบุต้องดูแลเรื่องต้นทุน ค่าใช้จ่าย ในการประกอบอาชีพของประชาชน ร้อยละ 52.8 ระบุลดช่องว่างระหว่างคนรวย กับคนจน และร้อยละ 48.7 ระบุจัดหาความจำเป็นพื้นฐาน เช่น อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยตามลำดับ

สำหรับด้านสังคมและการเมืองที่ต้องการให้ คสช.ดำเนินการในวันนี้ พบว่า ร้อยละ 76.8 ระบุจัดระเบียบสังคม ขจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพล ยาเสพติด และอาชญากรรม รองลงมาคือร้อยละ 69.8 ระบุเอาจริงเอาจังด้านกฎหมายและการจัดระเบียบสังคม ร้อยละ 68.8 ระบุทำให้การเมืองไม่มีคอร์รัปชัน ร้อยละ 59.4 ระบุจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง ร้อยละ 57.0 ระบุคอยช่วยลดความขัดแย้งแตกแยกในหมู่ประชาชน

อีกทั้งยังพบว่าต้องการให้ คสช. ทำให้ศาลช่วยประชาชนได้จากเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรม ร้อยละ 56.0 ทำให้การเมืองช่วยลดความขัดแย้งในหมู่ประชาชน ร้อยละ 55.9 แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ร้อยละ 53.5 ทำให้ประชาชนมีการศึกษาสูง มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนมีความสามารถจ่ายได้ ร้อยละ 50.3 ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว ยิ้มแย้มแจ่มใส แก้ปัญหาให้จบได้ดี ร้อยละ 43.9 และการแก้ปัญหาการค้างาช้าง นอแรด และสัตว์ป่าต่างๆ ร้อยละ 36.1

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 87.4 ของประชาชนที่ถูกศึกษามีความหวังในก้าวต่อไปของประเทศไทย ในขณะที่ร้อยละ 12.6 ยังคงมีความกลัวในก้าวต่อไปของประเทศไทย ที่น่าสนใจ คือ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของตัวอย่างกรณีบุคคลที่ต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรี ที่เป็นคำถามปลายเปิด ให้ประชาชนตอบเองโดยไม่มีการชี้นำ

ผลการสำรวจพบว่า ร้อยละ 32.1 ระบุต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี รองลงมาคือร้อยละ 13.9 ระบุ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 8.4 ระบุนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ร้อยละ 8.1 ระบุนายชวน หลีกภัย และร้อยละ 6.9 ระบุนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นอกจากนี้ ตัวอย่างยังระบุชื่อบุคคลที่ต้องการให้มาเป็นนายกรัฐมนตรี อาทิ นายอานันท์ ปันยารชุน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล และ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร เป็นต้น

"มาสเตอร์โพลล์" ยันประชาชนดัน "ประยุทธ์" นั่งนายกฯ "อภิสิทธิ์-สุเทพ-ชวน-ยิ่งลักษณ์" ติดโผด้วย ขอก้าวต่อไป คสช.ดูแลเศรษฐกิจปากท้อง-ประชาชน 29 มิ.ย. 2557 09:20 29 มิ.ย. 2557 10:26 ไทยรัฐ