วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หน.พรรคการเมือง-นปช.-กปปส. ร่วมถก หน.คณะทำงานปฏิรูป

หัวหน้าพรรคการเมือง-นปช.-กปปส. ร่วมถกหัวหน้าคณะทำงานปฏิรูป หวังได้นักการเมืองดี กระบวนการยุติธรรมต้องไม่สองมาตรฐาน เตรียมข้อมูล 11 ประเด็นเสนอ หัวหน้า คสช.ปลาย ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการสัมมนาการปฏิรูปประเทศไทย ถึงความคืบหน้าในการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ว่า ตั้งแต่เปิดตัวคณะทำงานปฏิรูปในวันที่ 4 มิ.ย.เป็นต้นมา ก็ได้เก็บเอกสารจากการวิจัย ผลงานวิชาการ ข้อเสนอของกลุ่มการเมือง รวมถึงกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งหมด จนได้เอกสารที่จะสังเคราะห์ข้อมูลประมาณ 230 เล่ม

นอกจากนั้น ยังมีการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ และจากโทรศัพท์ อีกประมาณ 700-800 ความเห็น โดยมีเนื้อหากว่า 1000 ชุดความคิด และได้สังเคราะห์ออกมา 11 ประเด็น เช่น การปฏิรูปการเมือง การปฏิรูปทุจริต คอร์รัปชัน การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูปพลังงานและการศึกษา เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดสัมภาษณ์เชิงลึก

ทั้งนี้ ได้มีการเชิญตัวแทนพรรคการเมืองทุกพรรคมาร่วม โดยหัวหน้าพรรค ก็มาด้วยตนเองทั้งสิ้น และยังมีกลุ่มเคลื่อนไหวทุกกลุ่ม เช่น กลุ่ม นปช. มีนางธิดา ถาวรเศรษฐ นพ.เหวง โตจิราการ นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายวีระกานต์ มุสิกพงษ์ ส่วนกลุ่ม กปปส. อาทิ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ นายอิสสระ สมชัย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์

ในขณะที่ตัวแทนพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ นายภูมิธรรม เวชชชัย โดยได้นำเอาความคิดเห็น มาบวกกับข้อมูลที่สังเคราะห์ไว้ และหลังจากนั้น ได้จัดประชุมเป็นกลุ่มย่อย โดยมีตัวแทนกลุ่มต่างๆ ประมาณ 40-50 คน รวมถึงการจัดสัมมนาของสถาบันพระปกเกล้าฯ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อเสนอไปยังสภาปฏิรูป ในสิ้นเดือน ก.ค.นี้ ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งหมดประมาณ 70% ซึ่งถือว่ามากพอสมควร แต่ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นต่อไปอีก

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า การสรุปข้อมูลไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะไม่มีการบอกว่า ถูกหรือผิด แต่จะเป็นการทำกรอบความเห็นร่วมของคนไทยทุกคน ที่ไม่ใช่เป็นของ คสช.ว่า คสช.ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อสภาปฏิรูปเข้ามาก็ไม่ต้องเริ่มต้นทำงานจากศูนย์ แต่จะนำเอาฐานของมูลที่ได้รวบรวมไว้แล้วไปใช้ประโยชน์ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาปฏิรูป จะนำเอาไปใช้มากน้อยเท่าใด

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับประเด็นสำคัญที่ได้รวบรวมไว้ในเมืองการเมืองการปกครอง จะมีทั้งเรื่องที่มาของ ส.ส. และ ส.ว. ฝ่ายบริหาร การคัดสรรการสรรหา หรือการเลือกตั้ง การตรวจสอบการใช้อำนาจการควบคุม วางการลงโทษ รวมถึงการปฏิรูปพรรคการเมือง การกระจายอำนาจ ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ ในส่วนของหัวหน้าพรรคการเมือง มีการเสนอความคิดเห็นใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมด และถ้าทำตามที่เสนอนั้นได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องมีรายละเอียด และการร่างกฎกติกาขึ้นมา ซึ่งข้อมูลที่เสนอขึ้นมา เป็นแนวคิดทุกคนต้องการได้นักการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีการบริหารราชการที่ดี และคำนึงถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายที่มาพบตน ต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ต้องการให้ประเทศไทยดีขึ้น มีนักการเมืองที่ดีและมีกระบวนการยุติธรรมไม่สองมาตรฐาน ซึ่งตรงกับแนวทางของหัวหน้า คสช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการสัมมนาฯ ครั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อม เพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็นเรื่องรูปแบบของรัฐสภา จำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เหมาะสม รวมถึงวิธีการได้มาของ ส.ส. และ ส.ว. ต้องสังกัดพรรคการเมืองหรือไม่.

หัวหน้าพรรคการเมือง-นปช.-กปปส. ร่วมถกหัวหน้าคณะทำงานปฏิรูป หวังได้นักการเมืองดี กระบวนการยุติธรรมต้องไม่สองมาตรฐาน เตรียมข้อมูล 11 ประเด็นเสนอ หัวหน้า คสช.ปลาย ก.ค.นี้ 28 มิ.ย. 2557 17:45 28 มิ.ย. 2557 19:11 ไทยรัฐ