วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กลาโหม' เดินหน้ารับฟังเสียง ปชช. ปฏิรูปการเมือง

"ปลัดกลาโหม" เดินหน้ารับฟังเสียง ปชช. เตรียมการปฏิรูปฯ ยังไม่มีข้อสรุป ชี้ เตรียมข้อมูลให้สภาปฏิรูปฯ วอน ทุกคนนึกถึงชาติบ้านเมือง ย้ำ เรื่องอดีตขอให้เป็นบทเรียนแก้ปัญหาปัจจุบัน

วันที่ 28 มิ.ย. ที่ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม กทม. ทางกระทรวงกลาโหม ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดงานสัมมนาการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “แนวทางปฏิรูปการเมือง การเข้าสู่อำนาจ” โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าไทย รวมถึงตัวแทนภาคธุรกิจ เข้าร่วม

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า ในฐานะรับผิดชอบ คณะเตรียมการปฏิรูปของ คสช. มีทีมงานของทหารส่วนหนึ่งและนักวิชาการ พร้อมรับฟังความเห็นจากประชาชนและทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทย พวกเราเป็นพวกจัดทำกรอบความเห็นร่วม โดยไม่มีการสรุป เพื่อเสนอให้สภาปฏิรูปนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป และการประชุมที่ผ่านมา ก็ไม่ได้มีการสรุปผล แต่เป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อให้สภาปฏิรูปนำไปใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนนึกถึงชาติบ้านเมือง เรื่องในอดีต ขอให้เป็นบทเรียน ย้อนกลับไปดูได้แต่ต้องคิดว่า จะนำมาสู่การแก้ไขปัญหาปัจจุบันอย่างไร ที่ผ่านมา เขียนรัฐธรรมนูญดีมากมาย แต่บ้านเมืองเดินหน้าไปไหนไม่ได้ เป็นเรื่องที่น่าแปลก แต่ในวันนี้เราจะระดมความคิดเห็น หากใครมีความคิดเห็นอย่างไร ก็สามารถส่งข้อมูลให้กระทรวงกลาโหมได้

ขณะที่ นายนรนิติ กล่าวถึงแนวทางในการปฏิรูป ว่า ที่ผ่านมาสถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการเรื่องการปฏิรูปการเมือง เพราะการปฏิรูปทางการเมืองเป็นเรื่องใหญ่ มีมุมมองประเด็นที่จะต้องพิจารณาหลายเรื่อง ทั้งเรื่องพรรคการเมืองและเรื่องการเลือกตั้ง ที่ไม่รู้จะทำเสร็จเมื่อไร หากลงไปให้ลึก ในการปฏิรูปครั้งนี้ การรับฟังความเห็นจากประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ หากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ฟังความเห็นประชาชน ก็อาจไม่ได้มุมมองที่กว้างมากขึ้น

ส่วนกรอบระยะเวลานั้น จะต้องมีการประมวล วันนี้มีโอกาสที่ดีเพราะมีเครื่องมือในการช่วยประเมินผลและวิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง หากลงไปรับฟังทุกท้องที่ ก็จะสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของคนที่กระจายออกไป ไม่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ การระดมความเห็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการรวบรวมแนวคิดสิ่งที่เคยดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งไม่ต้องไปทำใหม่ แต่นำสิ่งที่เคยดำเนินการแล้วมาประมวลและวิเคราะห์ การดูรอบด้านเป็นประโยชน์ สภาปฏิรูปน่าจะโชคดี มีคนทำการบ้านให้ก่อนล่วงหน้า ไม่ต้องเสียเวลามากในการเริ่มดำเนินการ เพราะการไม่มีข้อมูลเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การมีข้อมูลพร้อม ทำให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ที่จะดำเนินการสามารถดำเนินการได้ ถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นโอกาสดี

ด้านนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าไทย กล่าวว่า ในนาม 7 องค์กร ได้แก่ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย สภาตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย สมาคมจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ ที่เราได้คุยกันมาหลายเดือนในช่วงที่บ้านเมืองไม่สงบ สิ่งที่ภาคธุรกิจดำเนินการได้นั้น ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การปฏิรูปด้านการเมืองเราไม่มีความเชี่ยวชาญ แต่เราเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจ จะเข้าไปช่วยทุกภาคส่วน ประเทศไทยขณะนี้มีปัญหามาก ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมือง เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำมาก ไม่ใช่เฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ แต่ความไม่มีโอกาสของคนเมืองกับคนต่างจังหวัด ส่วนนี้ภาคธุรกิจต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ เช่น การเข้าถึงการรักษาพยาบาล และการศึกษา ที่เราควรเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันด้วย

"ปลัดกลาโหม" เดินหน้ารับฟังเสียง ปชช. เตรียมการปฏิรูปฯ ยังไม่มีข้อสรุป ชี้ เตรียมข้อมูลให้สภาปฏิรูปฯ วอน ทุกคนนึกถึงชาติบ้านเมือง ย้ำ เรื่องอดีตขอให้เป็นบทเรียนแก้ปัญหาปัจจุบัน 28 มิ.ย. 2557 15:36 28 มิ.ย. 2557 16:38 ไทยรัฐ