วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'จเร' ตั้งงบหมื่นล้าน รับสภาปฏิรูปฯ

"จเร" ตั้งงบหมื่นล้าน รับสภาปฏิรูปฯ ลั่นพร้อมทำหน้าที่สั่งเร่งรัด ตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน หวังให้เกิดโปร่งใสและเป็นแบบอย่างให้สังคม 

วันที่ 28 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการทำหน้าที่หลังรับตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่า จะทำหน้าที่ไปตามปกติ โดยหน้าที่หลัก คือ สนับสนุนการทำงานของระบบรัฐสภา ซึ่งรับผิดชอบเรื่องสภาปฏิรูป ที่จะเกิดขึ้น โดยจะดูแลการจัดการประชุม และบริหารการประชุมกรรมาธิการ รวมทั้งสนับสนุนด้านกฎหมาย และความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในการประกอบการ พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยเตรียมแผนงานและตั้งงบประมาณจำนวนกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพื่อรองรับสภาปฏิรูป ซึ่งจะแบ่งงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน คือ งบประมาณสำหรับบริหารงานทั่วไปของสำนักงานงบงานสภาปฏิรูป และงบการก่อสร้างรัฐสภาใหม่

นอกจากนี้ ยังให้เจ้าหน้าที่เตรียมการรองรับเรื่องข้อบังคับการประชุมของสภาปฏิรูป เพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุมของสภาปฏิรูป โดยข้อบังคับดังกล่าวจะมีความคล้ายกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา

นายเจเร ยังกล่าวถึงการตรวจสอบการทุจริตว่า จะเร่งรัดให้ตรวจสอบกรณีการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านจริยธรรมให้กับสังคม.

"จเร" ตั้งงบหมื่นล้าน รับสภาปฏิรูปฯ ลั่นพร้อมทำหน้าที่สั่งเร่งรัด ตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน หวังให้เกิดโปร่งใสและเป็นแบบอย่างให้สังคม 28 มิ.ย. 2557 13:35 ไทยรัฐ