วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ปูทางดิจิตอลคอนเทนต์ 'TACGA' รับทีวียุคใหม่

นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการดิจิตอลคอนเทนต์เต็มที่ รับอานิสงส์ทีวีระบบดิจิตอล เชื่อกระตุ้นตลาดคอนเทนต์ขยายตัว...

นายนิธิพัฒน์ สมสมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) เปิดเผยว่า สมาคมฯ พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกของไทยอย่างเต็มที่ เพื่อรองรับความต้องการทั้งส่วนคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น การสร้างภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบของคอมพิวเตอร์กราฟิก (CG) และเทคนิคพิเศษ (VFX) สำหรับงานโทรทัศน์ งานโฆษณาและภาพยนตร์ รวมถึงการนำเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์คุณภาพสูงมาใช้ในการผลิตงาน

ทั้งนี้ จากข้อมูลปี 2554 ระบุว่า มูลค่าทางด้านการตลาดของดิจิตอลคอนเทนต์ มีทั้งหมด 3 ประเภท ประกอบด้วย แอนิเมชั่น (Animation) เกมส์ (Game) และ อี-เลิร์นนิ่ง (e-Learning) คิดเป็นมูลค่าทางด้านการตลาดรวมกันประมาณ 16,467 ล้านบาท แยกเป็นตลาดเกมส์ประมาณ 8,806 ล้านบาท ตลาดแอนิเมชั่น 5,623 ล้านบาท และตลาดอี-เลิร์นนิ่ง 2,038 ล้านบาท

ขณะที่มูลค่าตลาดของการสร้างภาพเคลื่อนไหวและคอมพิวเตอร์กราฟิกมีมูลค่าการตลาดอยู่ประมาณ 424 ล้านบาท สามารถแบ่งออกเป็น CG สำหรับภาพยนตร์โฆษณา 241 ล้านบาท และ CG สำหรับภาพยนตร์ 183 ล้านบาท โดยประเมินว่า กลุ่ม CG จะได้รับอานิสงส์จากดิจิตอลทีวีมากที่สุด เพราะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของไทย ต้องการลงทุนและพัฒนาการสร้างภาพเคลื่อนไหว ทั้งในรูปของคอมพิวเตอร์กราฟิกและเทคนิคพิเศษ อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปี 2557 ส่วนของสื่อโทรทัศน์จะมีการเติบโตของคอนเทนต์เพิ่มขึ้น 2% หรือคิดเป็นมูลค่า 70,800 ล้านบาท

"การเปลี่ยนแปลงของวงการโทรทัศน์ไทยสู่ระบบดิจิตอล 48 ช่อง ซึ่งในจำนวนนี้ 3 ช่องเป็นช่องสำหรับเด็ก โดยเฉพาะภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก แต่การผลิตในประเทศไม่เพียงพอ ทำให้ตอนนี้มีการนำเข้าการ์ตูนจากต่างประเทศเป็นหลัก เพื่อให้มีจำนวนพอเพียงตามช่วงเวลา จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะสร้างคาแรกเตอร์ใหม่ๆ และการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องใหม่ให้กับช่องทีวีที่มีความต้องการการ์ตูนเพิ่มขึ้น การมาของทีวีดิจิตอลสร้างโอกาสในการขยายงาน และสร้างให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่อีกมาก

ดังนั้น ความต้องการบุคลากรนี้ เป็นผู้ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง จึงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทั้งการดึงตัวและการรับนักศึกษาที่จบใหม่เข้าทำงาน แต่ก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของงบประมาณการผลิต ที่ไม่สอดคล้องต่อระยะเวลาในการทำงานและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เพราะเมื่อเทียบกันแล้ว ระยะเวลาและงบประมาณที่มีให้กลับน้อยลง หรือเท่าเดิม ในขณะที่ผู้ผลิตงานต้องใช้เวลาทุ่มเท ใส่ใจและพิถีพิถันมากขึ้น และต้องลงทุนกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ด้วย" นายนิธิพัฒน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม สมาคมถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก (Creative Economy) ตลอดจนมีหน้าที่ในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในหลายด้าน ทั้งการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ การสร้างมาตรฐานทั้งทางด้านคุณภาพ ราคา การพัฒนาบุคลากร รวมถึงสร้างโอกาสทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นตัวกลางในการเชื่อมความต้องการของภาคเอกชนไปยังภาครัฐ และมีส่วนช่วยในการสร้างการรับรู้ในระดับประชาชนทั่วไปต่อภาคอุตสาหกรรม.

นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการดิจิตอลคอนเทนต์เต็มที่ รับอานิสงส์ทีวีระบบดิจิตอล เชื่อกระตุ้นตลาดคอนเทนต์ขยายตัว... 28 มิ.ย. 2557 12:46 28 มิ.ย. 2557 13:29 ไทยรัฐ