วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะแก้ปัญหาเด็กติดยาเริ่มที่ 'ห้ามสูบบุหรี่'

เลขาธิการ "มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่" เรียกร้องป้องกันยาเสพติดในเด็ก โดยป้องกันไม่ให้ติดบุหรี่ เผยผลสำรวจพบเยาวชนที่สูบบุหรี่มีการใช้ยาเสพติดชนิดอื่นมากกว่าเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 17 เท่า…

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เรียกร้องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ให้ทุกฝ่ายในสังคมร่วมกันป้องกันเด็กๆ ไม่ให้ติดบุหรี่เพราะการเสพติดบุหรี่เป็นบันไดขั้นแรกที่นำไปสู่การติดยาเสพติดอื่นๆ

การที่เด็กๆ หัดสูบบุหรี่นั้น เป็นเหมือนการฝึกปฏิบัติที่จะนำไปใช้ในการใช้เสพยาเสพติดอื่น ตั้งแต่การลักลอบซื้อบุหรี่ การซ่อนบุหรี่เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองรู้ การซ่อนบุหรี่เพื่อนำเข้าไปในโรงเรียน การแอบสูบในโรงเรียน หรือสถานที่อื่น จนถึงการทดลองสูบบุหรี่จนสูบเป็น ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะทำให้เด็กๆ เรียนรู้ถึงวิธีการที่จะได้มาและวิธีการเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ยาสูบจึงเป็นประตูด่านแรกของการติดยาเสพติด หรือที่เรียกว่า Gate Way Drug โดยผู้ที่ติดยาเสพติดเกือบทั้งหมดเริ่มมาจากการเสพติดบุหรี่ก่อน โดยเฉพาะเด็กที่ติดบุหรี่เมื่ออายุน้อย และการสำรวจในเยาวชนไทยพบว่า เยาวชนที่สูบบุหรี่มีการใช้ยาเสพติดชนิดอื่นมากกว่าเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 17 เท่า ทั้งนี้การป้องกันเด็กๆ ไม่ให้ติดบุหรี่ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือ การห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นมวนๆ เพื่อทำให้เด็กๆ เข้าถึงบุหรี่ยากขึ้น

ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า ตนขอเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ... ซึ่งเพิ่มอายุที่จะซื้อบุหรี่ได้เป็น ยี่สิบปีและห้ามแบ่งซองขายเป็นมวนๆ และมาตรการอื่นๆ ในร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ล้วนเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาและการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่กำหนดโดยอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกเท่านั้น โดยไม่มีส่วนใดเกี่ยวกับใบยาสูบหรือการทำไร่ยาสูบเลย การที่นางวราภรณ์ นะมาตร์ จากสมาคมการค้าใบยาสูบไทยซึ่งก่อตั้งโดยบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ยุยงให้ชาวไร่ยาสูบออกมาคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ โดยอ้างว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อชาวไร่ยาสูบ แต่ในความเป็นจริงบริษัทบุหรี่ข้ามชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขายบุหรี่ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆ หรือใครทั้งนั้น.

เลขาธิการ "มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่" เรียกร้องป้องกันยาเสพติดในเด็ก โดยป้องกันไม่ให้ติดบุหรี่ เผยผลสำรวจพบเยาวชนที่สูบบุหรี่มีการใช้ยาเสพติดชนิดอื่นมากกว่าเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 17 เท่า… 28 มิ.ย. 2557 11:43 28 มิ.ย. 2557 12:58 ไทยรัฐ