วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อ่านข้อสอบก่อนทำใบขับขี่

อ่านข้อสอบก่อนทำใบขับขี่

  • Share:

กรมขนส่งทางบกเตรียมเพิ่มมาตรการลงโทษผู้ขับขี่รถยนต์ ประเภทส่วนบุคคลที่ฝ่าฝืนและกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรซ้ำซาก โดยจะนำมาตรการเพิกถอนและพักใช้ใบอนุญาตส่วนบุคคลมาบังคับใช้เพิ่มเติม ขณะที่หลักสูตรสอบข้อเขียนทำใบขับขี่รถยนต์มาตรฐานใหม่โดยขนส่งจังหวัดทั่วประเทศได้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่กรมฯ ได้ปรับเกณฑ์สอบผ่านจาก 75% เป็น 90% หรือต้องทำข้อสอบได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่า 45 ข้อจากทั้งหมด 50 ข้อ เพิ่มจากเดิมที่ต้องผ่าน 23 ข้อจาก 30 ข้อ ทางกรมฯได้นำข้อสอบพร้อมคำเฉลยทั้งหมด 1,000 ข้อ โดยในการสอบจะสุ่มคัดเลือกข้อสอบจากเว็บไซต์ 50 ข้อมาลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนเข้าไปอ่าน ทำความเข้าใจก่อนเข้าสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางช่วยให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้น และช่วยทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงด้วย คลิก www.dlt.go.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้