วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย
29 มิ.ย. 2557 05:01 น.
นัมเบอร์วัน KIDS 29/06/57

นัมเบอร์วัน KIDS 29/06/57

โดย
29 มิ.ย. 2557 05:01 น.
  • Share:

นัมเบอร์วันคิดส์ สัปดาห์นี้ เป็น 1 สาวและ 1 หนุ่ม ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเด็กไทยเข้าร่วมการประชุมเด็กอาเซียน ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Voices of ASEAN Children” ซึ่งประเทศไทยโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เป็นเจ้าภาพ

ออโต้...น.ส.ปรีชญา คงนิวัฒน์ศิริ ม.4 ร.ร.สตรีวิทยา บอกว่า “การประชุมครั้งนี้ทำให้ออโต้ได้เรียนรู้มุมมองที่แตกต่าง ซึ่งแม้พวกเราจะมาจากต่างพื้นที่ แต่เราก็สามารถเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ ส่วนสิ่งที่เราในฐานะเด็กอยากเรียกร้องคือ การให้ผู้ใหญ่เปิดใจรับฟังเสียงของเด็ก แม้เราจะเป็นเด็กธรรมดาทั่วไป แต่เราก็สามารถเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ โดยเฉพาะอยากให้ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับสิทธิเด็ก 4 ด้าน ทั้งสิทธิด้านการมีชีวิตอยู่รอด สิทธิการที่จะได้รับการพัฒนา สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง และสิทธิที่จะมีส่วนร่วม นอกจากนี้เรายังได้รับทราบถึงปัญหาเด็กที่หลายประเทศสมาชิกอาเซียนประสบ และอยากให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข เช่น ปัญหาเด็กเดินเรือ ที่เด็กถูกหลอกชักชวนให้ไปทำงานยังอีกประเทศหนึ่ง และต้องประสบปัญหาโกงค่าแรง การถูกทำร้าย รวมถึงปัญหาเด็กชนกลุ่มน้อย เด็กพิการ ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ และไม่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพที่ควรจะเป็น”

แจ๊บ...นายภราดร สุวรรณสาร... ม.5 ร.ร.เมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์ บอกว่า “จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์สิทธิเด็กของแต่ละประเทศ สิ่งที่ทุกประเทศประสบปัญหาเหมือนกันคือ แรงงาน เด็ก และเมื่อได้ระดมความคิดเห็นกันแล้ว เรามีข้อเรียกร้องที่จะส่งให้กับรัฐบาลและ องค์กรที่ทำงานด้านเด็กได้รับรู้ อาทิ ด้านการศึกษา ไม่ว่าเด็กจะมีฐานะอย่างไร รวยหรือจน ก็มีสิทธิที่ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน, ด้านการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข เราเรียกร้องให้เด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือชนกลุ่มน้อยต้องได้รับการบริการอย่างเท่าเทียม และเราเรียกร้องให้หยุดการค้าแรงงานเด็ก โดยการเข้าไปให้ความรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองถึงภัยอันตรายและให้เด็กได้รู้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงมีพึงได้ ทั้งนี้อยากย้ำให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้ว่าเด็กควรมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนครับ”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้