วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิด 'ธนาคารโรงเรียน' เสริมวินัยการออมให้นักเรียน

เปิด 'ธนาคารโรงเรียน' เสริมวินัยการออมให้นักเรียน

  • Share:

ธนาคารออมสินจับมือเครือข่ายโรงเรียนเปิด 'ธนาคารโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์' จ.กำแพงเพชร จำลองธนาคารในโรงเรียน ปลูกฝังเด็กรู้จักเก็บออม...

นายเมธี กาญจนสุนทร ปลัดอาวุโส อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ในโครงการธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสิน หมู่ที่ 17 ตำบลคลองลานพัฒนา อ.คลองลาน มีนายสมิต จางพานิชย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 นายวิมล ทุ่งทอง ผู้อำนวยการเขตกำแพงเพชร นางสีสุดา คงไทย ผู้จัดการสาขาคลองลาน นายภิญโญ แก่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ นายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนร่วมพิธี สำหรับธนาคารโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ เป็นแห่งที่ 7 ของโครงการธนาคารโรงเรียนของจังหวัดกำแพงเพชร โดยความร่วมมือสนับสนุนจากธนาคารออมสินเขตกำแพงเพชร และธนาคารออมสินสาขาคลองขลุง

โดยกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียน ต่อด้วยพิธีลงนามบันทึกความตกลงโครงการธนาคารโรงเรียนระหว่างธนาคารออมสินเขตกำแพงเพชรกับโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ โดยมีผู้บริหารธนาคารออมสิน ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมลงนามต่อหน้าสักขีพยาน ต่อจากนั้นนายสมิต จางพานิชย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 ได้มอบทุนประเดิมจำนวน 5,000 บาท และทุนการศึกษาโครงการธนาคารโรงเรียน จำนวน 115,500 บาท และยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 48 ทุน เป็นเงินจำนวน 30,000 บาทด้วย

ธนาคารโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์จะเป็นการจำลองธนาคารไว้ในโรงเรียน ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ดูแลในการดำเนินการธนาคารโรงเรียน จุดประสงค์คือเสริมสร้างวินัยการออมให้กับนักเรียน โรงเรียนต้องการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักความพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ทำให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ อีกทั้งเพื่อว่านักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการฝึกความรับผิดชอบและการให้บริการ เป็นการสร้างประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของนักเรียนให้มีทักษะความรับผิดชอบในการทำงานอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้