วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆบอกนายกรัฐมนตรี 29/06/57

โดย

เป็นเวทีสำหรับน้องๆ แสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะหรือความต้องการ โดยเขียนใส่ ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้ง รวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง พี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์ จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

สร้างวินัยให้สังคมไทย

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูอยากให้รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ เร่งสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กไทย เพื่อที่สังคมไทยจะได้มีระเบียบวินัยมากขึ้น.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
น.ส.ปิยะฉัตร ไชยดำ
ร.ร.สตรีศึกษาร้อยเอ็ด อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000

ขอทุนเรียนวิชาชีพ

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ผมมีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับญาติ อยากขอทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อด้านอาชีวศึกษา จบมาจะได้มีงานทำหาเลี้ยงครอบครัวครับ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นายยุรนันท์ มั่นคง
ร.ร.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม
จ.ลพบุรี 15140

ติวเข้มภาษาไทย

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูอยากให้กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มชั่วโมงการเขียนวิชาภาษาไทยให้มากขึ้น เพื่อที่เด็กไทยจะได้เขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง เพราะวัยรุ่นสมัยนี้เขียนภาษาไทยผิดๆ โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.ภรณ์ไพลิน สนองผัน
ร.ร.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กทม.10600

28 มิ.ย. 2557 09:24 28 มิ.ย. 2557 09:24 ไทยรัฐ