วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จุฬาราชมนตรี
 ประกาศเริ่มเดือนรอมฎอน 29มิ.ย.

จุฬาราชมนตรี
 ออกประกาศ วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ตรงกับ
วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หลังไม่มีผู้พบเห็นดวงจันทร์...

วานนี้ (27 มิ.ย.) สำนักจุฬาราชมนตรี
 ออกประกาศเรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ระบุ ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของ
เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์


จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ตรงกับ
วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

จุฬาราชมนตรี
 ออกประกาศ วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ตรงกับ
วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หลังไม่มีผู้พบเห็นดวงจันทร์ ... 28 มิ.ย. 2557 07:55 28 มิ.ย. 2557 08:28 ไทยรัฐ