วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสนอเรียน ป.ตรีธรรมศาสตร์ 3 ปีจบ

จากการเสวนาเรื่อง “สู่ 10 ทศวรรษ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภา มธ. และอดีตอธิการบดี มธ. กล่าวว่า มธ. ในอีก 20 ปีข้างหน้า หรือครบ 100 ปี เป็นเรื่องที่ มธ.ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาวางแผนอนาคต 20 ปี เพื่อเตรียมความพร้อม โดยส่วนตัวมอง 4 มิติ คือ 1.จำนวนคนที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยมากขึ้น และต้องการเรียนในเวลาที่สั้นลง ดังนั้น ปริญญาตรี 4 ปี ควรลดลงเหลือ 3 ปี และเป็นการเรียนเพื่อการทำงาน หลักสูตรต้องมีการปรับตัวให้ทันสมัย 2.จะมีผู้เรียนมากขึ้น เพราะมีฐานะทางการเงินและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และประเทศก็เปิดมากขึ้น 3.ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน และ 4.การนำนวัตกรรมต่างๆมาสู่สถาบันการศึกษา

รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร อดีตอธิการบดี มธ.กล่าวว่า ในอนาคตจะเกิดการปฏิวัติเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยจะเกิดหลักสูตรออนไลน์ที่มีคนเรียนครั้งละมากๆ และเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนการเลือกเรียนของนักศึกษา จะคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางและเสรีภาพในมหาวิทยาลัย

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดี มธ. กล่าวว่า ผู้บริหารชุดปัจจุบันต้องคิดเตรียมการว่า จะพัฒนาคณะที่มีอยู่ 30 คณะให้เข้มแข็ง หรือต่อยอดคณะอื่นๆอีก ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าควรพัฒนาคณะต่างๆที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง.

มธ. ในอีก 20 ปีข้างหน้า หรือครบ 100 ปี เป็นเรื่องที่ มธ.ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาวางแผนอนาคต 20 ปี เพื่อเตรียมความพร้อม โดยส่วนตัวมอง 4 มิติ ... 28 มิ.ย. 2557 02:05 28 มิ.ย. 2557 02:05 ไทยรัฐ