วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สัมมนาผู้บริหารไทยรัฐวิทยา "ปั้น" คนดีมีคุณธรรม

นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ จะจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 33 ภายใต้หัวข้อ “ไทยรัฐวิทยา โรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรม” ระหว่างวันที่ 2-4 ก.ค.นี้ ที่โรงแรมโซฟีเทล กระบี่ กอล์ฟแอนด์สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในวันที่ 3 ก.ค. เวลา 08.30-10.00 น. การบรรยายนโยบายการศึกษาโดย ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. และการนำเสนอองค์ความรู้กระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม “บางมูลนากโมเดล” โดย นายมานพ เกตุเมฆ ผอ.ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร และการแสดงนิทรรศการความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้

เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ กล่าวอีกว่า การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายต่างๆ ร่วมมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในการทำหน้าที่ได้อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการพัฒนาที่ก้าวไกล.

การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายต่างๆ ... 28 มิ.ย. 2557 02:02 28 มิ.ย. 2557 02:03 ไทยรัฐ