วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยแชมป์แข่งเด็กอัจฉริยะวิทยาศาสตร์ จาก ร.ร.จุฬาภรณ์นครศรีฯกับพิษณุโลก ผลงาน "การทำเกษตรอินทรีย์"

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ASEAN+3 Centre for the Gifted in Science (ACGS) ประเทศเกาหลี จัดการแข่งขันเยาวชนผู้มีอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 โดยมีตัวแทนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาจาก 15 ประเทศ อาทิ สวีเดน ไต้หวัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ จีน เกาหลี ไทย เป็นต้น ในหัวข้อ “นวัตกรรมทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยตัวแทนประเทศไทย คือ ร.ร.จุฬาภรณ์ จ.พิษณุโลก ร.ร.จุฬาภรณ์ จ.ตรัง และ ร.ร.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ การแข่งขันได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนแต่ละประเทศได้นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “นวัตกรรมทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยตัวแทนจากประเทศไทย คือ น.ส.รัตนากร บุญเลี่ยม จากโรงเรียนจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช และ น.ส.พิมพิศา วอลเตอร์ จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ จ.พิษณุโลก ได้นำเสนอโครงงานหัวข้อ การทำเกษตรอินทรีย์ในนาข้าวหรือแปลงเกษตรพร้อมกับมีการเลี้ยงเป็ดเพื่อให้กินวัชพืช ขณะเดียวกันมูลของเป็ดสามารถกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชได้ ส่วนน้ำเสียสามารถใช้เปลือกส้มโอมากรองน้ำได้

ขณะที่ตัวแทนจากประเทศต่างๆ ได้ขึ้นนำเสนอโครงงาน อาทิ ตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์ ได้นำเสนอเรื่องเทคโนโลยีการประหยัดน้ำ ประเทศอินโดนีเซีย นำเสนอเรื่องการเกษตรแห่งอนาคต ประเทศไต้หวัน นำเสนอเรื่องการตัดต่อพันธุกรรมข้าวเพื่อให้สามารถทนทานต่อน้ำท่วมหรือฝนแล้ง เป็นต้น

หลังการนำเสนอโครงการเสร็จสิ้นคณะกรรมการได้ประชุมเพื่อตัดสิน ปรากฏว่าโครงการการทำเกษตรอินทรีย์ในนาข้าวหรือแปลงเกษตรพร้อมกับมีการเลี้ยงเป็ดได้รางวัลชนะเลิศ

โดย น.ส.รัตนากร ผู้ชนะการประกวด กล่าวว่า ได้นำเสนอการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการทำเกษตรแบบไม่ใช้สารพิษ และให้ธรรมชาติจัดการกันเอง โดยเกษตรกรไทยเลี้ยงเป็ดเพื่อเป็นรายได้เสริมจากการทำการเกษตรอยู่แล้ว ขณะที่หอยเชอร์รี่ คือศัตรูของนาข้าว ดังนั้น ควรนำเป็ดมาเลี้ยงในนาข้าวเพื่อให้กินหอยเชอร์รี่ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ต้องใช้สารเคมี ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.

มีตัวแทนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาจาก 15 ประเทศ อาทิ สวีเดน ไต้หวัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ จีน เกาหลี ไทย เป็นต้น ในหัวข้อ “นวัตกรรมทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยตัวแทนประเทศไทย คือ ร.ร.จุฬาภรณ์ จ.พิษณุโลก ... 28 มิ.ย. 2557 02:00 28 มิ.ย. 2557 02:00 ไทยรัฐ