วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เพิ่มโรงเรียน 2 ภาษารับ AEC กทม.ออนไลน์มอบ 4 นโยบายการศึกษาผู้บริหาร 438 ร.ร.

เพิ่มโรงเรียน 2 ภาษารับ AEC กทม.ออนไลน์มอบ 4 นโยบายการศึกษาผู้บริหาร 438 ร.ร.

โดย ทีมข่าวกทม.
28 มิ.ย. 2557 05:15 น.
  • Share:

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.57 ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายด้านการศึกษาผ่านรายการ “ผู้ว่าฯ กทม. ออนไลน์” ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการ ครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 438 โรงเรียน โดยนางผุสดีได้มอบ นโยบายด้านการศึกษา 4 ด้านที่จะขับเคลื่อน

ประกอบด้วย 1. โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ ในการพัฒนาโรงเรียนที่ทำให้ผู้เรียนมีความสุข เน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยตั้งเป้าปีนี้จะพัฒนาโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานครอีก 46 แห่งใน 46 เขต หลังจาก ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้รับความพอใจจากครู นักเรียน และผู้ปกครอง 2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน โดยจัดกิจกรรมพิเศษให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถให้เด็กรู้จักคิดเป็น อ่านคล่อง และพร้อมแข่งขันในทุกด้าน 3. โครงการโรงเรียนเรียนร่วม 6 ศูนย์ โดยจัดตั้งศูนย์การจัดการศึกษาเรียนร่วม 6 ศูนย์ครอบคลุมทุกกลุ่มโซน ให้ทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และ 4. โครงการขยายห้องเรียนสองภาษา พัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งในปีนี้จะขยายโรงเรียนสองภาษาหลักสูตรไทย-อังกฤษ เพิ่มอีก 22 แห่ง และหลักสูตรไทย-จีนจะขยายอีก 4 แห่ง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้