ประกาศ คสช. ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข่าว

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  ไทยรัฐออนไลน์

   28 มิ.ย. 2557 00:05 น.

   คสช. ออกประกาศ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถปรึกษาหารือกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวกและมีกฎหมายรองรับ...

   เมื่อเวลา 21.50 น. วันที่ 27 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศ คสช. ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความว่า โดยที่เทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ผู้ร่วมประชุมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถปรึกษาหารือกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวก แม้จะไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน โดยในปัจุบันมีการใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย แต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่เปิดช่องให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงสมควรมีกฎหมายกลางเพื่อกำหนดให้การประชุมบางอย่างที่กฎหมายต่างๆบัญญัติให้ต้องประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้อีกทางหนึ่งด้วย คสช.จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

   ข้อ 1 ในการประกาศ คสช. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติ ให้ต้องมีการประชุมที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร และการประชุมแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่เดียวกันสามารถประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้

   ข้อ 2 ประกาศ คสช. นี้ ไม่ใช่บังคับแก่ การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ,การประชุมเพื่อจัดทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ,การประชุมเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ และการประชุมอื่นที่ ครม. กำหนด

   ข้อ 3 การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากการดำเนินการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ก็ได้ แต่ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ ในเรื่องที่มีการกำหนดชั้นความลับ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และเรื่องอื่นที่ ครม.กำหนด

   ข้อ 4 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด

   ข้อ 5 การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็ก ทรอนิกส์ก็ได้

   ข้อ 6 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ ผู้ที่มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตน เพื่อร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิส์ก่อนร่วมประชุม นอกจากนี้ต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือและจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิส์เว้นแต่เป็นการแปประชุมลับ

   ข้อ 7 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยการประชุมให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่ผู้ร่วมประชุม ที่แสดงตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

   ข้อ 8 ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ตามประกาศ คสช. เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธ การรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิส์ตามประกาศคสช.นี้ เพราะเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด

   ข้อ 9 การกำหนดมาตรฐานการรักกษาความมั่นคงปลอดภัย ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรกนิส์ ตามข้อ 4 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศ โดยคำนึงถึงความสะดวกในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ด้วย

   ทั้งนี้ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งนับแต่วันที่มีคำสั่งนี้
    
    
    
   ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557
    
   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
    
   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 02:06 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์