วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องค์กรพิทักษ์สัตว์ฯ ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเชียงใหม่ นำร่องอาเซียน

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัข-แมว ใน ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำร่องปี 2020 อาเซียนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 27 มิ.ย.57 นางสาวสุวิมล บุญทารมณ์ หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารองค์กรและระดมทุน องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับ ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล ผู้ก่อตั้งล้านนาด๊อกเวลแฟร์ เปิดเผยว่า เพื่อให้ปี 2020 เป็นปีที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในอาเซียน ทางองค์กรได้ร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น กรมปศุสัตว์ FAO,WHO,OIE และ ASEAN เริ่มโครงการพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies free zone) โดยประเทศไทย นำร่องใน 22 หมู่บ้านในตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาแล้ว 7 ปี และสามารถฉีดวัคซีนให้สุนัข-แมว ทั้งหมู่บ้านได้ครบ 2,300 ตัวทุกปี/ครั้ง    

ทั้งนี้ การเลือกพื้นที่ดังกล่าวนำร่องเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าเมื่อปลอดโรคนี้จะช่วยทำให้เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งการท่องเที่ยว ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในกลุ่มอาเซียน โดยสำหรับการดำเนินการนั้นจะเริ่มตั้งแต่ระดมความรู้สู่ชุมชน สนับสนุนการฉีดวัคซีน และการทำหมันสุนัข พร้อมทำทะเบียนข้อมูลประชากรสุนัขและแมวเพื่อช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นพื้นที่ในเมือง รอบนอก และพื้นที่ห่างไกล
     
อย่างไรก็ตาม หลังการฉีดวัคซีนจะมีการเจาะเลือดสุนัขส่งต่อไปที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหาภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งผลที่ได้พบว่ายังไม่ค่อยได้ผลเท่าใดนัก ดังนั้น จึงต้องจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ก่อประโยชน์อย่างแท้จริง.

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัข-แมว ใน ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำร่องปี 2020 อาเซียนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 27 มิ.ย. 2557 19:23 27 มิ.ย. 2557 21:18 ไทยรัฐ