วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อดีต ส.ว.เลือกตั้ง 'ศรีสะเกษ-อ่างทอง-ปัตตานี' โชว์สมบัติพันล้าน

ป.ป.ช.เปิดขุมสมบัติ อดีต ส.ว.สายเลือกตั้ง รวยสุด "ศรีสะเกษ-อ่างทอง-ปัตตานี" รวมทรัพย์สินนับพันล้าน ขณะจนสุด "อำนาจเจริญ" ขณะ "หญิงเป็ด" มี 37 ล้าน ส่วน "เมียขวัญชัย" รวย 11 ล้าน

วันที่ 27 มิ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. สำนักงานตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง สรุปรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของสมาชิกวุฒิสภา กรณีเข้ารับตำแหน่ง ดังนี้ 1. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ส.ว.กรุงเทพฯ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 42,067,943.76 บาท หนี้สิน 5,000,000 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 37,067,943.76 บาท

2. นายอภิชาติ ดำดี ส.ว. กระบี่ มีทรัพย์สิน 16,827,504.64 บาท หนี้สิน 3,233,679.34 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 13,603,825.30 บาท

3. นายองอาจ พงษ์ศักดิ์ ส.ว. กระบี่ มีทรัพย์สิน 40,998,809.40 บาท หนี้สิน 2,127,130.40 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 38,871,679 บาท

4. นายพจนา กิจกาญจน์ ส.ว.จันทบุรี มีทรัพย์สิน 183,510,016.75 บาท หนี้สิน 8,541,130 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 174,968,886.50 บาท

5. นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ว.ชัยนาท มีทรัพย์สิน 97,674,180.98 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 97,674,180.98 บาท

6. นายบัณฑูรณ์ เกียรติก้องชูชัย ส.ว.ชัยภูมิ มีทรัพย์สิน 35,920,571 บาท หนี้สิน 3,343,165 รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 33,170,243 บาท

7. นายมงคลชัย ดวงแสงทอง ส.ว.เชียงราย มีทรัพย์สิน 260,003,093.79 บาท หนี้สิน 51,072,924.93 บาท รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 208,930,168.86 บาท

8. นายอดิศร กำเนิดศิริ ส.ว.เชียงใหม่ มีทรัพย์สิน 24,689,464.22 บาท หนี้สิน 2,738,551.85 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 21,950,912.37 บาท

9. พันตำรวจเอก นรินทร์ บุษยวิทย์ ส.ว.ชุมพร มีทรัพย์สิน 85,458,570 บาท หนี้สิน 3,683,539.09 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 81,775,030.91 บาท

10. นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ ส.ว.ตรัง มีทรัพย์สิน 62,635,557.41 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 62,635,557.41 บาท

11. นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ส.ว.ปราจีนบุรี มีทรัพย์สิน 793,230,438.39 บาท หนี้สิน 119,609,243.32 บาท รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 673,621,195.07 บาท

12. นายสมหวัง อภิชัยรักษ์ ส.ว.ปัตตานี มีทรัพย์สิน 1,021,800,302, บาท หนี้สิน 5,700,000 บาท รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,016,100,302.47 บาท

13. ดาบตำรวจบุหลัน ราษฎร์คำพรรณ์ ส.ว.แพร่ มีทรัพย์สิน 3,934,725.23 บาท หนี้สิน 1,369,516.72 บาท รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,565,208.51 บาท

14. นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา ส.ว.พิษณุโลก มีทรัพย์สิน 339,525,270.06 บาท หนี้สิน 20,087 บาท รวมทรัพย์สิน มากกว่าหนี้สิน 339,505,182.36 บาท

15. นายสุรชัย ปิตุเตชะ ส.ว.ระยอง มีทรัพย์สิน 48,326,763.46 บาท หนี้สิน 8,810,660.30 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 39,516,103.16 บาท

16. นางสาววิลดา อินฉัตร ส.ว. ศรีสะเกษ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,489,517,098.23 บาท

17. นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ส.ว.สมุทรปราการ มีทรัพย์สิน 1,969,809 บาท หนี้สิน 595,712.88 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,374,097.12 บาท

18. นางดวงพร เทียนทอง ส.ว.สระแก้ว มีทรัพย์สิน 235,249,384.72 บาท หนี้สิน 328,137.47 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 234,921,247.25 บาท

19. นายจองชัย เที่ยงธรรม ส.ว.สุพรรณบุรี มีทรัพย์สิน 54,733,296.43 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 54,733,296.43 บาท

20. นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร ส.ว.หนองคาย มีทรัพย์สิน 68,550,235 บาท ไม่มีหนี้สิน มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 68,550,235 บาท

21. นายชูศักดิ์ ศรีราชา ส.ว.อ่างทอง มีทรัพย์สิน 1,083,458,933.62 บาท หนี้สิน 46,994,505.03 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,036,464,428.59 บาท

22. นางญาณีนาถ เข็มนาถ ส.ว.อำนาจเจริญ มีทรัพย์สิน 2,348,624.61 บาท หนี้สิน 1,959,948.8 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 388,675.81 บาท

23. นางอาภรณ์ สาราคำ ส.ว.อุดรธานี มีทรัพย์สิน 26,485,317.46 บาท หนี้สิน 14,911,614.88 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 11,573,702.58 บาท

24. นายพีระศักดิ์ พอจิต ส.ว.อุตรดิตถ์ มีทรัพย์สิน 44,308.895.73 บาท หนี้สิน 8,838,861.79 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 35,470,033.94 บาท

และ 25. นายไพโรจน์ ทุ่งทอง ส.ว.อุทัยธานี มีทรัพย์สิน 1,291,113,863.53 บาท หนี้สิน 15,890,542.55 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,275,223,320.98 บาท

ป.ป.ช.เปิดขุมสมบัติ อดีต ส.ว.สายเลือกตั้ง รวยสุด "ศรีสะเกษ-อ่างทอง-ปัตตานี" รวมทรัพย์สินนับพันล้าน ขณะจนสุด "อำนาจเจริญ" ขณะ "หญิงเป็ด" มี 37 ล้าน ส่วน "เมียขวัญชัย" รวย 11 ล้าน 27 มิ.ย. 2557 17:35 27 มิ.ย. 2557 18:20 ไทยรัฐ