วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พล.อ.ไพบูลย์' ประชุมเร่งรัดคดีค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก-สตรี

"พล.อ.ไพบูลย์" เรียกประชุม เร่งรัดคดีค้ามนุษย์ แรงงานเด็กและสตรี ลั่น ต้องเร่งแก้กฎหมายของกลาง ยาเสพติด และการพนัน สามารถดำเนินการกับของกลางได้ ไม่จำเป็นต้องรอให้คดีสิ้นสุด

วันที่ 27 มิ.ย. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถนนราชดำเนิน พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วย ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเร่งรัด คดีค้ามนุษย์ แรงงานเด็กและสตรี รวมทั้งพิจารณาแก้กฎหมายของกลางเกี่ยวกับคดียาเสพติดและการพนัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลครบทุกภาคส่วน อาทิ ฝ่ายความมั่นคง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ศาลยุติธรรม, สำนักงานอัยการสูงสุด, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รวมทั้งกรมศุลกากร

พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีความกังวลและห่วงใยต่อสถานการณ์ปัญหา ทั้งเรื่องของการค้ามนุษย์ แรงงานเด็กและสตรี รวมทั้งปัญหายาเสพติด การพนันบ่อนกาสิโนและตู้ม้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งส่วนงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งการประชุมหารือครั้งนี้ เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข จัดระเบียบลำดับความสำคัญด้านกฎหมาย เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ตามนโยบายของ หัวหน้า คสช. รวมทั้งให้มีมาตรการการบังคับใช้กฎหมายให้รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถทำให้เร่งรัดคดีที่ล่าช้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติดและการพนัน (บ่อนกาสิโนและตู้ม้า) นั้น ทั้งของกลางที่ยึดมาได้จะต้องพิจารณา หารือถึงแนวทางที่จะดำเนินการ โดยไม่ต้องรอผลการตัดสินให้คดีสิ้นสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่ายที่สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ได้มีเครือข่ายผู้ประกอบการ ฟาร์มไก่เนื้อ ในระบบพันธสัญญา และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อจาก 18 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เพื่อขอความเป็นธรรมหลัง บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด ค้างชำระเงินกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อกว่า 2 ปี รวมกว่า 358 ล้านบาท ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน จึงขอให้ คสช.ช่วยเหลือโดยให้รัฐ หรือ ธนาคารกรุงไทยรับโอนหนี้จากบริษัททั้งสองแห่ง และให้ปฏิรูประบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา ภายใต้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ พ.ท.สุรชัย มงคล นายทหารเวรผู้ใหญ่ ประจำ บก.ทบ. เป็นตัวแทนรับหนังสือดังกล่าวแทน.