วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พล.อ.ไพบูลย์' ประชุมเร่งรัดคดีค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก-สตรี

"พล.อ.ไพบูลย์" เรียกประชุม เร่งรัดคดีค้ามนุษย์ แรงงานเด็กและสตรี ลั่น ต้องเร่งแก้กฎหมายของกลาง ยาเสพติด และการพนัน สามารถดำเนินการกับของกลางได้ ไม่จำเป็นต้องรอให้คดีสิ้นสุด

วันที่ 27 มิ.ย. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถนนราชดำเนิน พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วย ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเร่งรัด คดีค้ามนุษย์ แรงงานเด็กและสตรี รวมทั้งพิจารณาแก้กฎหมายของกลางเกี่ยวกับคดียาเสพติดและการพนัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลครบทุกภาคส่วน อาทิ ฝ่ายความมั่นคง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ศาลยุติธรรม, สำนักงานอัยการสูงสุด, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รวมทั้งกรมศุลกากร

พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีความกังวลและห่วงใยต่อสถานการณ์ปัญหา ทั้งเรื่องของการค้ามนุษย์ แรงงานเด็กและสตรี รวมทั้งปัญหายาเสพติด การพนันบ่อนกาสิโนและตู้ม้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งส่วนงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งการประชุมหารือครั้งนี้ เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข จัดระเบียบลำดับความสำคัญด้านกฎหมาย เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ตามนโยบายของ หัวหน้า คสช. รวมทั้งให้มีมาตรการการบังคับใช้กฎหมายให้รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถทำให้เร่งรัดคดีที่ล่าช้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติดและการพนัน (บ่อนกาสิโนและตู้ม้า) นั้น ทั้งของกลางที่ยึดมาได้จะต้องพิจารณา หารือถึงแนวทางที่จะดำเนินการ โดยไม่ต้องรอผลการตัดสินให้คดีสิ้นสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่ายที่สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ได้มีเครือข่ายผู้ประกอบการ ฟาร์มไก่เนื้อ ในระบบพันธสัญญา และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อจาก 18 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เพื่อขอความเป็นธรรมหลัง บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด ค้างชำระเงินกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อกว่า 2 ปี รวมกว่า 358 ล้านบาท ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน จึงขอให้ คสช.ช่วยเหลือโดยให้รัฐ หรือ ธนาคารกรุงไทยรับโอนหนี้จากบริษัททั้งสองแห่ง และให้ปฏิรูประบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา ภายใต้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ พ.ท.สุรชัย มงคล นายทหารเวรผู้ใหญ่ ประจำ บก.ทบ. เป็นตัวแทนรับหนังสือดังกล่าวแทน.

"พล.อ.ไพบูลย์" เรียกประชุม เร่งรัดคดีค้ามนุษย์ แรงงานเด็กและสตรี ลั่น ต้องเร่งแก้กฎหมายของกลาง ยาเสพติด และการพนัน สามารถดำเนินการกับของกลางได้ ไม่จำเป็นต้องรอให้คดีสิ้นสุด 27 มิ.ย. 2557 17:01 27 มิ.ย. 2557 17:36 ไทยรัฐ