วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ช.เปิดกรุ! ส.ว.'นิคม-สุรชัย'รวยกว่าร้อยล้าน

เปิดกรุ! บัญชีทรัพย์สิน ส.ว.หลังพ้นตำแหน่ง 2 พ.ค.57 "นิคม ไวยรัชพานิช" อดีตประธานวุฒิสภา และ ส.ว.ฉะเชิงเทรา มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า 200 ล้านบาท ขณะรสนามีทรัพย์สินกว่า 12 ล้าน 

วันที่ 27 มิ.ย. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินภาคการเมือง เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภา กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2557 โดยมี ส.ว.เลือกตั้ง ซึ่งเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ 14 มี.ค.2551 ดังนี้

1. นางสาวรสนา โตสิตระกูล ส.ว.กรุงเทพฯ ก่อนเข้ารับตำแหน่ง มีทรัพย์สิน 5,971,944.10 บาท หนี้สิน 1,023,183.45 บาท รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 4,948,760.65 บาท หลังพ้นจากตำแหน่ง ทรัพย์สิน 15,042,945.66 บาท หนี้สิน 2,476,875,50 บาท รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 12,566,070.16 บาท

2. นายนิคม ไวยรัชพานิช ส.ว.ฉะเชิงเทรา ก่อนเข้ารับตำแหน่งมีทรัพย์สิน 197,682,885.27 บาท หนี้สิน 3,321,223.49 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 194,361,661.78 บาท หลังพ้นจากตำแหน่ง ทรัพย์สิน 203,829,520.93 บาท หนี้สิน 2,680,726.81 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 201,148,794.12 บาท

3. นายดิเรก ถึงฝั่ง ส.ว.นนทบุรี ทรัพย์สิน 30,494,386.34 บาท หนี้สิน 548,327.54 รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 29,946,058.80 บาท

4. นายธันว์ ออสุวรรณ ส.ว.ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทรัพย์สิน 477,530,026.94 บาท หนี้สิน 78,586,342.84 บาท รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 398,943,684.10 บาท หลังพ้นตำแหน่ง ทรัพย์สิน 2,570,508,833 บาท หนี้สิน 67,164,100 บาท ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,503,344,733.06 บาท

5. นายพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ส.ว.พิษณุโลก หลังพ้นตำแหน่ง มีทรัพย์สิน 2,408,172,874.55 บาท หนี้สิน 20,560,901.25 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,387,611,973.30 บาท

6. นายธันยรัศม์ อัจฉริยะ ฉาย ส.ว.ภูเก็ต หลังพ้นตำแหน่ง มีทรัพย์สิน 2,314,089,907.93 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,314,089,907.93 บาท

ด้าน ส.ว.สรรหา เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 14 มี.ค.2551 กรณีพ้นจากตำแหน่งแล้ว 1 ปี 1. นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา ภาควิชาการ กรณีพ้นจากตำแหน่งแล้ว 1 ปี ทรัพย์สิน 25,178,060.79 บาท หนี้สิน 2,355,666.44 บาท รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 22,822,394.35 บาท หลังพ้นจากตำแหน่ง มีทรัพย์สิน 23,384,452.34บาท หนี้สิน 3,005,672.67 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 20,378,809.67 บาท

2. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ส.ว สรรหา ภาควิชาชีพ กรณีพ้นจากตำแหน่ง 1 ปี มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 50,747,885.96 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 50,747,885.96 บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง มีทรัพย์สิน 49,606,833.98 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมทรัพย์สิน 49,606,833 บาท

3. นายเจตน์ ศิรธานนท์ ส.ว.สรรหา ภาครัฐ กรณีพ้นจากตำแหน่ง 1 ปี ทรัพย์สิน 38,792,722.49 บาท ไม่มีหนี้สิน มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 38,792,722.49 บาท กรณีพ้นตำแหน่ง ทรัพย์สิน 42,160,479.56 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 42,160,479.56 บาท

4. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว. สรรหา ภาควิชาการ กรณีพ้นจากตำแหน่งแล้ว 1 ปี มีทรัพย์สิน 166,975,816.88 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 166,975,816.88 บาท ยื่น 18 ก.พ.2555 กรณีพ้นจากตำแหน่ง มีทรัพย์สิน 161,308,566.72 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 161,308,566.72 บาท

เปิดกรุ! บัญชีทรัพย์สิน ส.ว.หลังพ้นตำแหน่ง 2 พ.ค.57 "นิคม ไวยรัชพานิช" อดีตประธานวุฒิสภา และ ส.ว.ฉะเชิงเทรา มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า 200 ล้านบาท ขณะรสนามีทรัพย์สินกว่า 12 ล้าน 27 มิ.ย. 2557 15:15 27 มิ.ย. 2557 16:13 ไทยรัฐ