วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.พบสื่อ ย้ำให้เสรีภาพ หนุนสร้างสามัคคี

คสช. พบผู้บริหารสื่อ ย้ำทำงานทุกอย่างด้วยความระมัดระวัง ให้เสรีภาพในการนำเสนอภายใต้วิจารณญาณอันเหมาะสม ต่อการเสริมสร้างความรักสามัคคีและประโยชน์ส่วนรวม ชี้ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 มิ.ย. ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร คสช. ที่ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน ได้ร่วมพบปะหารือกับผู้บริหารสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ 46 สำนัก

ทั้งนี้ เลขาธิการ คสช. ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่เข้าใจในสถานการณ์ และให้ความร่วมมือกับ คสช. เป็นอย่างดี ตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบัน อีกทั้งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความเข้าใจต่อประชาชน พร้อมทั้งได้ย้ำถึงเหตุผล และความจำเป็นในการเข้าควบคุมการบริหารประเทศของ คสช. แผนการบริหารประเทศใน 3 ระยะ ที่ คสช.มีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขและทำให้ประเทศมีความสงบสุข ทำให้ทุกภาคส่วนเดินหน้าและขับเคลื่อนประเทศภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะ (คตข.) นั้น การทำงานของ คตข. จะเป็นการเสริมการทำงานของสื่อ โดยเป็นเพียงการนำข้อมูลที่ถูกนำเสนอต่อสาธารณะ และประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ มาพิจารณาเพื่อการชี้แจงและกำหนด หรือปรับทิศทางการทำงานของ คสช. ให้ตรงกับความต้องการของสังคม

ในขณะเดียวกัน ได้ยืนยันในบทบาทของ คสช. ต่อการดูแลสื่อต่างๆ นั้น เป็นการทำงานในลักษณะตัวกลาง เชื่อมการทำงานของสื่อกับ กสทช. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ ในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง โดยสื่อมวลชนยังคงสามารถนำเสนอข่าวสารได้ตามบทบาทที่เคยเป็น ภายใต้วิจารณญาณอันเหมาะสมต่อการเสริมสร้างความรักสามัคคี และประโยชน์ส่วนรวม มิได้มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพสื่อแต่อย่างใด

เลขาธิการ คสช. ยังได้กล่าวในตอนท้ายของการหารือด้วยว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนำเสนอข่าวสารสู่สาธารณะ คสช. ไม่ขอให้สื่อมายืนเคียงข้างแต่ขอให้สื่อได้ยืนเคียงข้างประเทศไทยและคนไทย คสช. เคารพหลักการทำงานของสื่อที่คงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ขอให้สื่อทำหน้าที่อย่างสบายใจในการคัดกรองข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อีกทั้งขอให้ร่วมกันนำเสนอข้อเท็จจริงของสถานการณ์ในประเทศต่อสายตาชาวโลกด้วย

คสช. พบผู้บริหารสื่อ ย้ำทำงานทุกอย่างด้วยความระมัดระวัง ให้เสรีภาพในการนำเสนอภายใต้วิจารณญาณอันเหมาะสม ต่อการเสริมสร้างความรักสามัคคีและประโยชน์ส่วนรวม ชี้ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดี 27 มิ.ย. 2557 15:14 27 มิ.ย. 2557 16:10 ไทยรัฐ