วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'รพ.ชลบุรี' รพ.เข้าระบบ 'ได้พบหมอ-รอไม่นาน-ระบบยาเดียวกัน' แห่งแรก

'รพ.ชลบุรี' รพ.เข้าระบบ 'ได้พบหมอ-รอไม่นาน-ระบบยาเดียวกัน' แห่งแรก

  • Share:

สธ.เร่งเดินหน้านโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง พัฒนาระบบบริการที่ดีเพื่อประชาชน มุ่งหวังให้ประชาชน "ได้พบหมอ-รอไม่นาน-ระบบยาเดียวกัน" ขณะที่โรงพยาบาลชลบุรี ขอรับรองคุณภาพมาตรฐานเป็นโรงพยาบาลแห่งแรก...

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 57 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานในงานการเปิดตัวเตรียมการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ จอยท์ คอมมิชชั่น อินเตอร์เนชั่นแนลหรือ เจซีไอ (Joint Commission International : JCI) ของโรงพยาบาลชลบุรี

หลังจากนั้น ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเร่งเดินหน้านโยบายพัฒนาระบบบริการที่ดีเพื่อประชาชน (Better Service) ในโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง เป็นงานในระยะเร่งด่วนเห็นผลใน 3 เดือนนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ 3 เรื่องคือ "ได้พบหมอ รอไม่นาน และระบบยาเดียวกัน" อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย เป็นเป้าหมายสำคัญของระบบบริการสุขภาพ  

นพ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขได้นำระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือระบบเอชเอ (Hospital Accreditation : HA) มาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้โรงพยาบาลพัฒนาระบบบริการให้มีความปลอดภัย ในการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานสากล ให้ผู้รับบริการมั่นใจว่าจะได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด ตามมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ หายป่วย โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน โดยให้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รับผิดชอบการประเมินและรับรอง ขณะนี้มีโรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับประสบความสำเร็จได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลแล้ว 578 แห่ง และอยู่ระหว่างการประเมินอีก 402 แห่ง 

นพ.ณรงค์ กล่าวอีกว่า สำหรับโรงพยาบาลชลบุรี เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รักษาโรคยุ่งยากซับซ้อนและตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก ต่อวันมีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 3,000 คน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 800 คน มีศูนย์แห่งความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็ง ศูนย์รักษาโรคที่เกี่ยวกับทารกแรกเกิด และศูนย์อุบัติเหตุ และมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ไม่ต้องส่งต่อคนไข้ไปโรงพยาบาลใน กทม. ทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก   

ทางด้าน นพ.อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี กล่าวว่า โรงพยาบาลชลบุรีได้พัฒนาระบบบริการและผ่านมาตรฐานเอชเอมาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบบริการเข้าสู่มาตรฐานสากลของเจซีไอ นับเป็นแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข โดยจะขอรับการรับรองคุณภาพในเดือน พ.ค. 2558 ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้มารับบริการ สร้างคุณภาพความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ได้รับการตรวจคัดกรองปัญหาที่สำคัญ การเข้าถึงบริการ การวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษา การผ่าตัด การใช้ยาที่ถูกต้อง ตรงโรค ตรงปัญหา ไม่เกิดข้อผิดพลาด มีการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว เป็นต้น

ทั้งนี้ เจซีไอเป็นสถาบันของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ปัจจุบันมี รพ.ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเจซีไอกว่า 300 แห่งจาก 39 ประเทศทั่วโลก ในไทยมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้รวม 30 แห่ง  

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้